Eerste- en tweedelijnszorg

Wij willen dat iedereen kan rekenen op de juiste zorg. Met persoonlijke aandacht en zorgverleners die de ruimte en middelen hebben om te doen waar ze goed in zijn. Daarom leggen wij met onze technologie de verbinding tussen zorgverleners in de eerste- en tweedelijnszorg. Voor optimale samenwerking rondom en mét de patiënt.

Samenwerking

Wij geloven dat samenwerking de sleutel is tot effectieve zorg. Vooral wanneer de middelen beperkt zijn. Door samen te werken kunnen we de krachten van preventie, screening, care en cure combineren en beter aansluiten op de behoefte van de patiënt. Daarom willen wij met onze technologie samenwerking mogelijk maken. Door systemen te koppelen, inzicht te bieden en de patiënt actief te betrekken bij zijn of haar gezondheid.

"We brengen balans in de gezondheidszorg door zorgverleners te verbinden met elkaar en de patiënt."

Rosa Scherjon
Business Line Manager eerste- en tweedelijnszorg

Verbindende technologie geeft ons de kans om de eerste- en tweedelijnszorg als één geheel te laten functioneren. Een geheel waarin zorgverleners zich kunnen focussen op het verlenen van zorg en altijd inzicht hebben in de juiste informatie. Waar patiënten actief kunnen bijdragen aan hun eigen zorg en gezondheid. En waar financiers goede, betaalbare en toegankelijke zorg kunnen faciliteren. Met gezondere mensen, hogere kwaliteit van zorg, gezondere hulpverleners en lagere zorgkosten als doel.

We automatiseren processen en koppelen systemen op basis van regionale zorg afspraken. Dat maakt verwijzen, consulteren en informatie delen een stuk makkelijker. Zo willen we huisartsen de middelen geven om een leidende rol te nemen in de zorg voor hun patiënt. In verbinding met de tweedelijn ontstaat vervolgens een sterk zorgnetwerk dat persoonlijke zorg dichtbij de patiënt biedt, met grip op de zorgkosten.

  • Voordelen

  • Minder rompslomp, meer tijd voor zorg
  • Makkelijker samenwerken met zorgpartners
  • Patiënt kan actief bijdragen
  • Optimale inzet van beschikbare middelen
Meer informatie?

Lees hier meer over wat wij betekenen voor de eerste- en tweedelijnszorg of neem contact op met Cindy Verver

Contact persoon
Cindy Verver

Commercieel Manager Eerste- en tweedelijnszorg