Digitale consultatie in de eerste- en tweedelijnszorg

Betere en efficiëntere communicatie tussen huisarts en specialist dankzij digitale consultatie. Gemakkelijk en veilig berichten uitwisselen met het zorgnetwerk rondom patiënten en voorkomen dat een doorverwijzing van een patiënt onnodig lang duurt en kostbaar wordt.

image

Efficiëntere communicatie tussen huisarts en specialist, zodat onnodige doorverwijzingen beperkt worden

De communicatie tussen huisartsen en specialisten van het ziekenhuis gebeurt meestal nog op de traditionele manier, via de telefoon en fax. Dit zorgt er regelmatig voor dat de consultatie, en mogelijke doorverwijzing, van een patiënt onnodig lang duurt en kostbaar wordt. Een voorbeeld; soms wordt er een hartfilmpje bij de huisarts gemaakt. Dat wordt per fax naar de specialist in het ziekenhuis gestuurd. De uitslag wordt vervolgens telefonisch besproken. Helaas is een specialist niet altijd direct telefonisch bereikbaar. Een tijdrovend proces dus. Hoe kunnen we dit efficiënter inrichten en daarmee de communicatie tussen huisartsen en specialisten bevorderen en onnodig doorverwijzen beperken?

Vraag aan Topicus?

Help ons met het inrichten van een digitale module, waarmee we het contact tussen de huisarts en specialist efficiënter kunnen inrichten. Zorg voor een veilige omgeving waarbinnen zorgpartijen snel, veilig en gestructureerd patiëntgegevens en andere informatie kunnen delen. Omdat de zorgverleners niet meer hoeven te wachten op de reactie van de ander, wordt het consultatieproces verkort. De verwachting is ook dat het aantal verwijzingen afneemt door deze efficiënte manier van overleggen.

VIPLive

Met de digitale consultatiemodule kunnen huisartsen en specialisten veilig en gestructureerd informatie delen en communiceren op een manier die in hun agenda’s past. 

Onze aanpak en oplossing

We zijn met de opdrachtgevers aan de slag gegaan met de kern van de uitdaging; de administratie en communicatie binnen het consultatieproces verbeteren. Voor de eerstelijnszorg werken wij al geruime tijd met de communicatietool VIPLive (vanuit Calculus Software), waarbinnen zorgpartijen veilig met elkaar kunnen communiceren. Onze oplossing voor het probleem; het ontwikkelen van de digitale consultatiemodule binnen het webplatform VIPLive. Een module waarmee huisartsen en specialisten veilig en gestructureerd informatie delen en communiceren op een manier die in hun agenda’s past. Bovendien kan de financiële afhandeling van het contact meteen worden geregeld.

Impact met IT

De nieuwe module sloeg aan. Na een succesvolle pilot hebben we de digitale consultatiemodule verder verbeterd en uitgerold. Vijfentachtig procent van de consultaties is niet opgevolgd met een aansluitende verwijzing naar hetzelfde specialisme binnen een maand na de consultatie. Hierdoor kon de patiënt onder behandeling van de huisarts blijven en was een doorverwijzing naar het ziekenhuis niet nodig.  Momenteel maken al twaalf regio’s gebruik van de module. Voor zowel zorgpartijen als patiënten levert de digitalisering van de consultatie meerdere praktische en financiële voordelen op:

  • Voor zorgpartijen

  • Eenvoudige en veilige uitwisseling van medische informatie op gewenste momenten.
  • Vermindering van de wachtlijsten bij ziekenhuispoli's.
  • Leereffect: laagdrempelige interactie met specialisten vergroot het kennisniveau van huisartsen en ondersteunend personeel.
  • Voor patiënt: Verwijzingen worden voorkomen, waardoor

  • Een patiënt niet hoeft te reizen naar een regionaal ziekenhuis.
Meer informatie?

Kijk op de website van Eerste- en tweedelijnszorg of neem contact op met Rosa Scherjon

Contact persoon
Rosa Scherjon

Businessline Manager eerste- en tweedelijnszorg