Zorgverzekeraars

De zorgsector in Nederland staat voor een aantal grote uitdagingen. Een belangrijke rol voor zorgverzekeraars is dat zij samen met de sector een oplossing vinden voor de toenemende zorgkosten in combinatie met veranderende wensen van de maatschappij. Met hulp van onze technologie, zorgen we voor het efficiënt uitvoeren van declaratie processen, creëren van relevante producten, het verbinden we zorgverleners met elkaar en het invullen van de adviesrol richting verzekerden.

Met slimme technologie ondersteunen wij bij het efficiënt uitvoeren van declaratie processen, creëren van relevante producten in een veranderende wereld, de verbinding met het zorgveld en het invullen van de adviesrol richting verzekerden. Hiermee dragen wij bij aan een toekomstbestendige sector. Een zorgsector waarin de patiënt kan vertrouwen op de juiste zorg op het juiste moment, en een financiële afhandeling die snel en efficiënt verloopt.

"Het delen van data en inzichten tussen zorgverzekeraars en zorgverleners is de manier om de zorgsector te verbeteren."

Wouter de Jong
Directeur sector Zorg

Ons softwareplatform ondersteunt zorgverzekeraars optimaal bij declaratie-, polis- en financiële processen. Daarbij staat product- en procesflexibiliteit, kostenbeheersing en governance centraal. Dit bespaart tijd en geld dat kan worden geïnvesteerd in betere samenwerking in de zorgsector en advisering richting verzekerden.


  • Voordelen:

  • Betere samenwerking met het zorgveld
  • Flexibiliteit bij markt- en stelselwijzigingen
  • Hogere productiviteit per medewerker
  • Lagere IT-kosten
Meer informatie?

Kijk op de website van Zorg voor meer informatie of neem contact op met Wouter de Jong