Sociaal domein

Een sociale samenleving. Dáar streven wij naar. De juiste hulp op het juiste moment voor iedere burger, dit doen wij door het verbinden van gemeenten en zorgpartners.

image

Topicus & sociaal domein

Een sociale samenleving, waarin iedereen goed functioneert. Dát willen we bereiken. Maatschappelijke betrokkenheid is de drijfveer om te komen tot technische oplossingen die echt iets bijdragen. En die de mensen helpen. Door gemeenten, zorginstellingen, wijkteams en inwoners via onze platformen met elkaar te verbinden, worden vragen sneller omgezet in de juiste zorg. Hierdoor verbetert de hulpverlening aan mensen en gezinnen. Zo zorgen we ervoor dat we samen het verschil kunnen maken.

"Door samenwerking en informatie-uitwisseling via ons platform worden vragen van burgers sneller omgezet in de juiste zorg"

Dirk Verbeek
Directeur sector Sociaal domein