Digitale huisartsenpost via Spreekuur

Door de digitale huisartsenpost ervaren zorgprofessionals minder werkdruk en patiënten meer service.

image

Meer service aan patiënten en minder werkdruk voor zorgprofessionals met digitale huisartsenpost

Door de digitale huisartsenpost ervaren zorgprofessionals minder werkdruk en patiënten meer service. De patiënt belt niet, maar beantwoordt digitaal vragen en deelt foto’s. De dienstdoende arts in de avond of het weekend, kan hierdoor binnen 30 minuten advies geven via chat of beeldbellen.

Lange wachttijd en hoge werkdruk

Bij dringende klachten in de avond of het weekend kan men terecht bij de huisartsenpost. Hiermee bieden huisartsen de patiënten in hun regio samen 24-uurszorg. Voornamelijk in het weekend is het erg druk op de post. De dienstdoende arts is meer tijd kwijt met patiënten die niet uit de eigen praktijk komen, omdat de medische context onbekend is. Dit resulteert in hoge werkdruk voor artsen. De wachttijd in de wachtkamer kan oplopen wanneer eerst een patiënt met een ernstigere klacht moet worden behandeld. Daarnaast is in het weekend de lijn vaak bezet van de triagist; de eerste contactpersoon van patiënten. De triagist moet eerst een patiënt identificeren en vervolgens een inschatting maken van de ernst van de klacht. Patiënten met een spoedvraag kunnen hierdoor tijdens piekuren lang telefonisch in de wacht staan.

Insteek Topicus en DigiDok

We gingen met zorginnovator DigiDok om tafel om samen een volwaardige, digitale spoedbehandeling mogelijk te maken. Één die de druk op de huisartsenpost vermindert en de wachttijden voor patiënten verkort. We identificeerden dat een veilig online platform nodig is voor het verzamelen van basisgegevens van de patiënt en gegevens over de medische toestand en (ernst van de) klacht, inclusief foto’s. De huisarts moet in één oogopslag digitaal overzicht hebben in deze informatie en aandachtspunten moeten oplichten. Verder moet de huisarts meteen via chat advies kunnen geven aan de patiënt. Indien nodig kan de arts ook beeldbellen. Ten slotte moet de module worden gekoppeld aan het systeem van de huisartsenpost én de informatiesystemen van de huisartsenpraktijken van de patiënten.

“De patiënt centraal stellen is in de zorg echt nog niet vanzelfsprekend. Terwijl we wat mij betreft de patiënt echt meer centraal moeten stellen. Minder reizen en sneller zorgen weg kunnen nemen is heel waardevol. Als zorgverlener doe je daar bovendien indirect ook je voordeel mee.”

Dianne Jaspers
Medisch directeur Huisartsenpost Eemland en ‘launching customer’
spreekuur.nl

De patiënt belt niet, maar beantwoordt digitaal vragen en deelt foto’s. 

Aanpak en oplossing

Het werd vrij snel duidelijk dat Topicus en DigiDok samen alles in huis hadden om onder de noemer ‘Spreekuur’ een oplossing te bieden. Door de kennis en contacten van DigiDok konden benodigde vragenlijsten over verschillende soorten klachten worden opgesteld. Vragenlijsten die voldoen aan huisartsenstandaarden en -richtlijnen en universitair zijn gevalideerd.

De benodigde software en koppelingen om binnen een aantal maanden te kunnen beginnen, werd door ons VIPLive platform gefaciliteerd. Zo is er in dit platform een koppeling met Topicus HAP, waarmee 60 procent van de huisartsenposten werkt en zijn er koppelingen met nagenoeg alle huisartsen informatiesystemen. Verder biedt het platform een veilige chat (inclusief foto’s), een vragenlijstenmodule en een patiëntenportaal.

De tijd en energie zat vooral in het doorontwikkelen van ons patiëntenportaal en het verder integreren van de VIPLive vragenlijstmodule. DigiDok zorgde ervoor dat de vragenlijsten over de eerste tien behandelgebieden gevalideerd werden door het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU).

Huisartsenpost Eemland en de betrokken verzekeraars Zilveren Kruis en VGZ zijn enthousiast dat Spreekuur een totaaloplossing biedt waarin de elementen digitaal communiceren via chat en beeldbellen, gevalideerde vragenlijsten en gegevens inzien zijn verbonden. Begin maart 2020 opende Eemland als eerste een digitale huisartsenpost via Spreekuur.

Impact met IT

De digitale huisartsenpost is een groot succes bij zorgverleners en patiënten. Dit is in een stroomversnelling gebracht door het coronavirus. Het voorzag en voorziet nog steeds in de enorme behoefte aan gedegen zorg op afstand. We hoopten aanvankelijk op 600 consulten in de eerste drie maanden; dit aantal werd al bereikt binnen een maand. In Eemland is tijdens de drie maanden durende pilot 54 % van de fysieke consulten voorkomen. In de eerste vier maanden zijn ruim 4.000 patiënten digitaal behandeld. Zij gaven een hoge ‘net promotor score’ van 59%. Inmiddels zijn ook andere regio’s waaronder Rotterdam en Drenthe met Spreekuur gestart. Zij gebruiken het zowel voor huisartsenposten als voor huisartsenpraktijken.

  • Voordelen

  • Meer service aan patiënten, omdat ze binnen 30 minuten worden geholpen en niet meer in de wacht staan of naar de post hoeven komen. Bovendien gaat het niet van hun eigen risico af en kunnen ze het advies later teruglezen.
  • Minder werkdruk bij triagisten, omdat een deel van de patiënten de behandeling zelf digitaal voorbereidt (en dus niet de lijn bezet houdt).
  • Minder werkdruk bij huisartsen, omdat zij patiënten door de digitale voorbereiding sneller kunnen adviseren.
  • Automatische verwerking van de behandeling in het systeem van de huisartsenpost en in het systeem van de huisarts van de patiënt.
Meer informatie?

Kijk op de website van Spreekuur voor meer informatie of neem contact op met Rosa Scherjon

Contact persoon
Rosa Scherjon

Businessline Manager eerste- en tweedelijnszorg