Herontwikkeling Topicus tegenover het station in Deventer

17 juni 2020 • Deventer • 1 minuut lezen

Het IT bedrijf Topicus wil zijn kantoren tegenover het station herontwikkelen zodat het een aantrekkelijke plek wordt om te werken, leren, wonen en ontspannen. De gemeente heeft verkend wat er mogelijk is op deze beeldbepalende plek aan de rand van de binnenstad. Topicus en de gemeente gaan nu in gesprek met omwonenden en andere belanghebbenden.

Wethouder Liesbeth Grijsen: “Deze ontwikkeling sluit aan op onze ambities voor een economisch sterk Deventer. In het gebied bij het station willen we de samenwerking tussen kennisbedrijven en onderwijs stimuleren. Zo zorgen we ervoor dat Deventer aantrekkelijk blijft voor bedrijven en jong talent.”

Directeur Topicus, Henk Jan Knol: “Topicus voorziet dat de strijd om talentvolle ICT-medewerkers aan te trekken en te behouden de komende jaren nog veel heviger wordt. Een locatie waar onze medewerkers kunnen werken, leren, wonen en ontspannen midden in de samenleving (samengevat de Topicus-campus), is voor ons dan ook zeer strategisch. Vooral voor jong ICT-talent kan de Topicus-campus een duidelijke en onderscheidende reden zijn om voor Topicus te kiezen. En daarmee is de Topicus-campus cruciaal voor de groei en toekomst van Topicus.”

Topicus Carré

Start participatie

De afgelopen periode heeft de gemeente verkend wat de randvoorwaarden zijn voor herontwikkeling en wat de mogelijkheden zijn op deze plek. Dit is verwerkt in een concept Ontwikkelperspectief Topicus Carré. Hierover gaan Topicus en de gemeente in gesprek met omwonenden en andere belanghebbenden.

Verder proces

Als met alle belanghebbenden is gesproken wordt het aangepaste Ontwikkelperspectief ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna wordt een Masterplan opgesteld en wordt meer duidelijk hoe het eruit zou kunnen komen te zien. Als het Masterplan is vastgesteld moet ook het bestemmingsplan worden aangepast.   

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over herontwikkeling van het Topicuscarré, de Topicus Campus? Neem dan contact op met Liesbeth Platvoet

Contact persoon
Liesbeth Platvoet

Marketing- en Communicatie Manager