Gemeente Amsterdam brengt inwoners en hulpverleners dichter bij elkaar met Gidso

13 augustus 2020 • Deventer • 2 minuten lezen

Gemeente Amsterdam en Ouder- Kindteams (OKT) Amsterdam hebben na een aanbestedingstraject gekozen voor het regieplatform Gidso van Topicus. Het platform maakt ondersteuning in het sociaal domein toegankelijker, brengt hulpvragen sneller in beeld, voorziet in directe communicatie tussen inwoners en hulpverleners en faciliteert de inzet van eHealth.

Met het sluiten van de overeenkomst breidt Topicus haar portfolio in het sociaal domein verder uit. Harald Dannenberg, Directeur Sociaal Domein bij Topicus: ‘Wij zijn trots op deze samenwerking en daarmee het vertrouwen in de kracht van onze IT-systemen voor het sociaal domein. Er liggen hier mooie kansen om met Gidso zorg en ondersteuning, maar ook bijvoorbeeld de schuldhulpverlening, dichterbij de inwoners te organiseren en mogelijkheden om online zorg met eHealthoplossingen en screeningsinstrumenten in te kunnen zetten.’ In januari 2021 starten de Ouder- Kindteams Amsterdam met het systeem, de Buurtteams volgen later dat jaar.

‘Met Gidso zetten we een belangrijke stap richting één klantmanagementsysteem voor de verschillende onderdelen van het Sociaal domein.’

Liesbeth Pot
Manager Informatievoorziening Cluster Sociaal bij Gemeente Amsterdam

Niet meer van kastje naar de muur

Met het regiesysteem Gidso staat de inwoner centraal. Inwoners hoeven slechts één keer hun verhaal te doen. Daarna biedt Gidso doorlopend de juiste informatie op het juiste moment. Niet alleen voor de professional maar ook voor de inwoner. Door de centrale informatiestroom kunnen zij direct geholpen of doorverwezen worden naar de juiste hulpverlener. Problemen komen zo sneller op de radar, waardoor hulp in een eerder stadium geboden kan worden. Dit maakt het voorkomen van grotere problemen mogelijk. Hulpverleners kunnen informatie real time en veilig toevoegen aan de dossiers en deze in overleg met de inwoner of client delen met andere betrokkenen. Daarbij vindt er een koppeling plaats met de backofficesystemen van de gemeente. Voor de Buurtteams houdt dit in dat men van tien applicaties teruggaat naar één. Een flinke stap vooruit op het gebied van beheer, informatievoorziening en beveiliging.

Inwoners zelf ‘aan het werk’ met eHealth

Het regiesysteem Gidso is voorzien van een online portaal voor directe communicatie tussen inwoners met een zorgvraag, mantelzorgers en zorgverleners en voor het faciliteren van eHealth. Dat laatste wordt binnen het sociaal domein in Amsterdam nog niet breed ingezet. ‘Met eHealth kunnen inwoners zelf aan de slag met hun herstel. Is er een hulpvraag, dan komt een professional je helpen. In principe worden inwoners dan zelf aan het werk gezet. Dit vergroot de betrokkenheid én slagingskans. De stap naar eHealth binnen het sociaal domein in Amsterdam kunnen we met Gidso nu zetten. We onderzoeken met elkaar hoe de interactie gaat plaatsvinden en in welke mate inwoners betrokken worden’, aldus Dannenberg.

Bron: Techvisor

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op Gidso.nl of neem contact op met Harald Dannenberg

Contact persoon
Harald Dannenberg

Manager Business Development Healthcare