Welke kansen biedt einde renteaftrek voor consument, adviseur en geldverstrekker?

07 december 2021 • Deventer • 2 minuten lezen

Tijdens het seminar kijken we naar de huidige hypotheekmarkt en de toekomst van hypotheken. Wat staat er te gebeuren? Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen bij het verstrekken van een hypotheek? En wat maakt het een positieve zaak dat er afscheid zal worden genomen van de renteaftrek? Welke kansen biedt dit voor consumenten, adviseurs en geldverstrekkers.

De volgende deskundigen zullen in de studio aanschuiven:

  • Georgette Lageman, Manager Expertise Centrum Wonen bij BLG

  • Jeroen Dekkers, Businessline Manager Hypotheken bij Topicus

Het seminar is gericht op iedereen die geïnteresseerd is in hypotheken, en in het bijzonder op geldverstrekkers, adviseurs en tussenpersonen.

Hypotheekaanvraag versnellen

Eén van de sprekers is Jeroen Dekkers, Businessline Manager Hypotheken bij Topicus. Hij houdt zich bezig met de ontwikkeling van slimme IT-oplossingen om de afhandeling van hypotheekaanvragen sneller en efficiënter te laten verlopen. Banken en geldverstrekkers zijn hierbij de directe afnemers, maar bij alles staat het gemak voor de eindgebruiker (de consument) voorop. Dekkers: “We zijn voortdurend bezig met het optimaliseren, verkorten en versnellen van het proces, zodat we onze klanten (de geldverstrekkers) in staat stellen de consument sneller zekerheid te geven over het kunnen kopen van het huis.”

Nieuwe manieren van data verstrekken

Dat hier vraag naar is blijkt wel uit een voorbeeld dat Dekkers aanhaalt, van een aanvraagprocedure die maar liefst negen maanden duurde en waarvoor de kopers 117 documenten aan moesten leveren. Dit kan volgens Dekkers vooral versneld worden door naar nieuwe manieren van data verstrekken te kijken. Dekkers: “Bij het aanvragen van een hypotheek wordt nog altijd gewerkt met het aanleveren van loonstroken en bankafschriften, die vervolgens overgetypt worden in de systemen van verstrekkers. Het zou een heleboel tijd en werk schelen, wanneer hypotheekverstrekkers en adviseurs deze data rechtstreeks bij de bron op kunnen halen. Bij het UWV bijvoorbeeld of mogelijk later ook loonstrookverwerkers.” Uiteraard altijd en uitsluitend met toestemming van de consument.

Wel of niet aflossen

Ook op het gebied van aflossen en hoe de consument hiernaar kijkt verwacht Dekkers een verandering in gedrag. Dekkers: “We zijn het afgelopen decennium in Nederland van niets aflossen naar alles aflossen gegaan. En puur vanwege fiscale redenen: om renteaftrek te kunnen krijgen. Maar met de huidige lage rentestanden is dat niet per definitie voor iedereen de meest interessante oplossing meer.” Of aflossen wel of niet verstandig is hangt volgens Dekkers ook af van de levensfase waarin je zit: “Als jonge ouders met schoolgaande of studerende kinderen, kun je je geld wellicht veel beter voor het huishouden gebruiken in plaats van ze in stenen te steken.” Naar dit soort factoren wordt bij het verstrekken van hypotheken minder gekeken. Het gaat veel meer om het proces om te komen tot een hypotheek. Het is volgens Dekkers te veel een momentopname die alleen kijkt naar de huidige financiële gegevens en te weinig gericht is op de individuele betaalcapaciteit of het betaalgedrag.

Dat de hypotheekrenteaftrek (waarschijnlijk) afgeschaft zal worden is wat Dekkers betreft dan ook goed nieuws. Hoe, wanneer en op welke manier hij dit idealiter voor zich ziet, hoor je tijdens het online seminar op dinsdag 14 december vanaf 20.30 uur

Schrijf je nu in

Meer over de inhoud van het seminar

Lees meer