Verslag missie WeCareColombia

01 april 2022 • Deventer • 2 minuten lezen

Van 20 tot en met 24 februari nam Topicus deel aan de publiek-private missie PIB WeCareColombia. Gedurende deze week bezochten we Bogotá en Cali, twee vooruitstrevende steden in Colombia op het gebied van zorg en gezondheid. De missie werd georganiseerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Task Force Healthcare, het Holland House Colombia (Dutch - Colombian Chamber of Commerce) in samenwerking met de Nederlandse ambassade in Colombia. 

Imagine a Colombia with less women dying from cervical cancer. Think of Colombia with a healthier population, less inequalities, at lower costs. Organized population screening programs can help with this. Programs based on smart and intelligent governance. For screening, we need specialized personnel and good equipment. Also, we need an ICT platform that runs these screening programs, that supports the primary processes. A platform that helps you to monitor and evaluate the quality and effectiveness of your program, a platform that puts you in control.

That’s why we built PreventUs, our multi-screening platform – developed especially for early diagnoses of communicable and non-communicable diseases. In The Netherlands we service the screening programs for colon cancer, breast cancer and cervical cancer. We implemented PreventUs for TB and Covid-19, for example servicing 400.000 tests appointments and results per day for nearly 18 million people.

Our goal is to have 100 million people screened by 2030 using PreventUs to detect or prevent diseases earlier, to achieve solid health economics and to contribute to the quality of life of people around the world. But let us start with Colombia...

Bovenstaande is een deel van onze pitch tijdens de missie van PIB We care Colombia in februari 2022 naar Bogota en Cali, twee steden in Colombia. PIB staat voor Partners for International Business en is een samenwerking tussen verschillende Nederlandse bedrijven. Samen werken we de komende 3 jaar aan de ontwikkeling van een sterker en meer geïntegreerd zorgsysteem in Colombia, op basis van onze gezamenlijke kennis en ervaring, met onze producten en diensten. Kernpunten zijn de ontwikkeling van de publieke gezondheid en specifiek screening en de digitalisering van de zorg. Het Colombiaanse zorgsysteem lijkt sterk op het Nederlandse, maar kent ook wel degelijk verschillen. En de structuur van het land, met veel afgelegen gebieden, is ook een belangrijke factor. Hoe maken we samen de zorg bereikbaar en hoe houden we die betaalbaar? Wetende dat het BBP in Colombia ongeveer 10% is van dat in West-Europa. En wetende dat het ontwikkelen en implementeren van een bevolkingsonderzoek nog in de kinderschoenen staat en wat anders is dan zo veel mogelijk mensen onderzoeken. Kortom: missie werk. Heel goed ook, dat de Nederlandse ambassadeur en plaatsvervangend ambassadeur direct en actief deelnamen aan de missie.

Gedurende deze missie hebben we met veel partijen gesproken, die er toe doen in het Colombiaanse zorgsysteem, denk aan ziekenhuizen en hun oncologen en medische directie, ziekenhuisgroepen die op zoek zijn naar kennis en ondersteuning van screeningsprogramma’s, zorgverzekeraars die meer en meer lange termijn willen gaan denken, het ministerie van gezondheid dat regie wil gaan voeren, kanker instituties die gegevens willen verzamelen voor epidemiologisch onderzoek, met universiteiten, maar ook met lokale bedrijven die willen samenwerken. We hebben uitgelegd, samen met bijvoorbeeld onze partner Erasmus MC, wat een bevolkingsonderzoek is en hoe de positieve gezondheidseffecten hiervan kunt berekenen en op basis daarvan betere beslissingen kunt nemen. En met andere PIB-partners, zoals Resonandina – leverancier van mobiele units met onderzoeksapparatuur, hebben we uitgelegd hoe je een screeningsprogramma hybride kunt opzetten en ook de afgelegen gebieden kunt bereiken. Dit alles uitstekend georganiseerd door Task Force Healthcare en Holland House Colombia, in de vorm van ronde tafel discussies, match making en bezoeken aan de grotere moderne ziekenhuizen.

Terug in Nederland zullen we de warme contacten die zijn gelegd met interessante partijen gebruiken om tot passende vervolgstappen te komen, denk aan afspraken met lokale partners, opstellen van business cases, technical assessments etc. We trekken hierin samen met de andere PIB partners op en mogelijk zullen we dit jaar opnieuw Colombia bezoeken om dan met een aantal concrete trajecten aan de slag te gaan.

Meer informatie?

Neem dan contact op met Christiaan Mast

Contact persoon
Christiaan Mast

Businesslinemanager Publieke gezondheid