Interesse uit Indonesië voor screeningsprogramma’s

30 maart 2020 • Deventer • 2 minuten lezen

Samen met 170 Nederlandse professionals gingen Topicus collega’s begin maart op handelsmissie naar Indonesië. De focus deze dagen lag op samenwerken, kennisuitwisseling en implementatie mogelijkheden ontdekken van slimme oplossingen voor de gezondheidzorg. Als softwareleverancier en kennispartner op het gebied van screening oplossingen voor tuberculose en kanker, konden wij een mooie bijdrage leveren aan deze missie.

Tijdens handelsmissies onderzoeken wij samen met onder andere grote ziekenhuizen hoe zij hun manier van vroeg detectie van ziektes door middel van screening kunnen optimaliseren. Dit doen wij uiteraard niet alleen. Op deze missies zijn interessante andere Nederlandse aanbieders van oplossingen in de gezondheidszorg aanwezig. We onderzoeken met hen hoe wij onze krachten kunnen bundelen om een passend pakket aan te bieden aan bijvoorbeeld Indonesië. Daarnaast is het ook van belang om feeling te krijgen met de markt. In Ieder land is de gezondheidszorg weer anders georganiseerd, zo ook de financiering van de zorg. Daarom is ook een partij als FMO, de Dutch entrepreneurial development bank, aangehaakt om eventueel langlopende leningen verstrekken

Handelsmissie

De handelsmissie was onder leiding van Sigrid Kaag, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat. Bruno Bruins, de minister voor Medische Zorg en Sport werd vervangen door minister van Staat Sybilla Dekker. Aan de basis van de handelsmissie ligt een Memorandum of Understanding (MoU) tussen VWS en het Ministry of Health van Indonesië. De missie liep deels parallel aan het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Indonesië. De koning en de koningin namen deel aan enkele programmaonderdelen.

Topicaan Margo Koster heeft zelfs kort gesproken met onze koningin


De missie vond plaats in Jakarta en Surabaya. In Surabaya staat gezondheid echt op nummer 1, vooral door de zeer vooruitstrevende burgemeester van deze op één na grootste stad van Indonesië.  Zo is het ziekenhuis dat we bezochten in Surabaya zeer vooruitstrevend in de behandeling van tuberculose. Alles wordt vergoed, zelfs eventuele aanpassingen van voorzieningen thuis en er worden standaard voedingssupplementen geleverd. Toch valt op dat ze op het gebied van screening nog niet ver zijn, hier valt nog veel terrein te winnen.

Nederlandse screeningsprogramma’s over de grens

Naast het feit dat we in gesprek zijn met een groot ziekenhuis in Indonesië door deze handelsmissie, zijn we ook met andere landen in gesprek. Er ligt een voorstel voor een pilot borstkanker screening bij een groot ziekenhuis in Brazilië en er is een startnotitie voor darmkankerscreening in Kiev, Oekraïne geschreven en de eerste reacties is positief.

Eind mei staat er werkbezoek gepland aan Colombia als opvolging op een handelsbezoek eind vorig jaar. Hier gaan we de mogelijkheden verder onderzoeken op het gebied van baarmoederhalskanker screening.

Partnerships

Met Erasmus MC verkennen we een internationaal partnership, waarbij zij hun kennis op het gebied van monitoring en evaluatie van bevolkingsonderzoeken in een expertrol inbrengen in landen waarin we actief zijn. Ook hun zeer uitgebreide kennis van en ervaring met de bestrijding van infectieziektes zou veel synergie kunnen opleveren.
Daarnaast wordt een consortium van Nederlandse partijen (waaronder Topicus) gevormd om de strijd tegen antimicrobiële resistentie aan te gaan. Hiertoe is AMR Global opgericht.

Impact met IT

We implementeren graag een screeningsplatform waarmee we een bijdrage leveren aan het hoge niveau van zorg, omdat we willen dat alle mensen, waar ook ter wereld, zo lang mogelijk een hoge kwaliteit van leven hebben. Een platform niet alleen voor niet-overdraagbare ziektes zoals borstkanker, darmkanker, baarmoederhalskanker en longkanker, maar ook voor vroeg detectie van infectieziektes, zoals tuberculose. Screening op infectieziektes, uiterst actueel nu overigens, door het coronavirus.

Wil je meer weten over onze bijdragen aan het verbeteren van preventieve zorg? Neem contact op.

Meer informatie?

Kijk op de website van Publieke gezondheid voor meer informatie over onze screeningsprogramma's of neem contact op met Ronald.

Contact persoon
Ronald Zwartkruis

International partnership lead Public Health