Digitale efficiëntieslag bevolkingsonderzoek borstkanker

Topicus ontwikkelt een applicatie die het zorgtraject van borstkankerscreening efficiënter, beter en sneller maakt en die aansluit op het werkproces

image

Door de digitalisering is de tijd tot de uitslag bekend is met de helft gedaald

Het bevolkingsonderzoek borstkanker levert een belangrijke bijdrage in de vroege opsporing van borstkanker bij vrouwen vanaf 50 jaar. Jaarlijks worden 1,1 miljoen vrouwen gescreend, waarvan er 25.000 worden doorverwezen naar het ziekenhuis voor nader onderzoek. Dankzij de vroege opsporing voorkomt het bevolkingsonderzoek jaarlijks zo’n 850 sterfgevallen. Het proces van screening was alleen niet heel efficiënt, waardoor vrouwen vaak lang op de uitslag van het onderzoek moesten wachten. En in dit geval betekent wachten onzekerheid.

Vraag aan Topicus

Kunnen jullie een applicatie ontwikkelen die het zorgtraject van borstkankerscreening efficiënter, beter en sneller maakt en die aansluit op het werkproces?

Aanpak

Samen met opdrachtgever Bevolkingsonderzoek Nederland is het screeningsproces geanalyseerd en zijn hun wensen op een rij gezet. Op basis van onze kennis van en ervaring met de nieuwste (koppel)technologieën hebben we vervolgens mogelijke software-oplossingen bedacht. Nadat bevolkingsonderzoek Nederland strategische en tactische keuzes had gemaakt en het plan van aanpak helder was, zijn wij de software gaan ontwikkelen. In dit ontwikkelproces is continu geschakeld met bevolkingsonderzoek Nederland en andere bedrijven die systemen leveren voor de screening. Samen keken we hoe de koppeling tussen hun systemen en de screeningsapplicatie op een goede en veilige manier tot stand gebracht kon worden. Ook werd rekening gehouden met bestaande richtlijnen en kwaliteitseisen, zoals die van het landelijk expertisecentrum bevolkingsonderzoek (LRCB), dat verantwoordelijk is voor kwaliteitsmonitoring en certificering van bevolkingsonderzoeken.

Oplossing

Er staat nu een geautomatiseerd systeem dat de hele dag online is. Daardoor is het mogelijk snel en eenvoudig afspraken in te plannen. Gingen de mammogrammen voorheen op een harde schijf per koerier van de screeningslocaties naar bevolkingsonderzoek Nederland, nu gaan de beelden naar een centrale server waarop beoordelaars kunnen inloggen. Bij een ongunstige beoordeling krijgt de huisarts meteen digitaal de uitslag en kan hij/zij de patiënt informeren en doorverwijzen voor nader onderzoek. Daarnaast kunnen beelden en verslagen op gestructureerde wijze met ziekenhuizen uitgewisseld worden. Dit biedt de mogelijkheid om later via bijvoorbeeld business intelligence, analyses uit te voeren op de data. En dat alles binnen de geldende privacy richtlijnen.

Impact with IT

Door de digitalisering is de tijd tot de uitslag bekend is met de helft gedaald. Vrouwen hoeven dus veel minder lang in onzekerheid te zitten. En mocht er een afwijking gevonden worden, dan is snellere doorverwijzing mogelijk voor vervolgonderzoek.

  • Voordelen

  • Efficiënter afspraken inplannen.
  • Snellere diagnose.
  • Indien nodig, snellere doorverwijzing.