Topicus maakt gebruik van cookies

Topicus.nl gebruikt cookies om jou beter van dienst te zijn. We plaatsen analytische en functionele cookies om jouw websitegedrag op onze website te volgen en te verzamelen zodat we onze website kunnen verbeteren. Met jouw akkoord plaatsen we ook trackingcookies van adverteerders zodat derde partijen advertenties kunnen tonen op basis van jouw interesses. Daarnaast plaatsen we met jouw akkoord profileringscookies om de inhoud van onze website aan te kunnen passen aan de hand van jouw gebruikersprofiel.
Lees meer in onze cookieverklaring

Publieke gezondheid

Het waarborgen van de publieke gezondheid vraagt om samenwerking tussen veel verschillende partijen. Met de oplossingen van Topicus zal techniek die samenwerking niet langer in de weg staan.

Digitaal jeugddossier

Samen zorgen voor je kind

Goede zorg voor kinderen valt of staat met het verantwoord delen van informatie. Het digitale jeugddossier van Topicus is daarom volledig gericht op verantwoorde samenwerking tussen zorgaanbieders, verwijsindexen en gemeentelijke instanties. Zo benutten we het volle vermogen van het zorgnetwerk.

KD PlusMet het jeugddossier heb je alle relevante informatie van het kind op één scherm, waar en wanneer dat nodig is. Alles wat je nodig hebt is internet. Je richt zelf de prettigste werkwijze in en kunt het dossier zo uitgebreid maken als jouw organisatie nodig vindt. Zo minimaliseren we de administratieve last, waardoor er tijd overblijft voor zorg.

Meer weten?

Wil je meer weten over het digitaal jeugddossier van Topicus? Kijk dan op www.kd-plus.nl.

Christiaan Mast Businesslinemanager Publieke Gezondheid

Online ouderportaal

Ouders als belangrijke zorgpartners

Ouders zijn de belangrijkste personen in het leven van een kind. Met het online ouderportaal van Ouderportaal

Met het ouderportaal kunnen ouders in een beveiligde omgeving ontwikkelingen van hun kind volgen, afspraken controleren en plannen of vragenlijsten over de gezondheid van hun kind invullen. Hierdoor zijn er minder ‘no shows’ en haal je het maximale uit contactmomenten. Je bent immers altijd op de hoogte van actuele ontwikkelingen.

Meer weten?

Wil je meer weten over het ouderportaal van Topicus? Kijk dan op www.topicus-mk.nl. Bekijk de ervaring van Icare Jeugdgezondheidszorg met Mijn Kinddossier

Screening

Hoe eerder hoe beter

Hoe eerder een ingrijpende ziekte wordt geconstateerd, hoe beter dit is. Daarom houden we bevolkingsonderzoeken naar darm-, borst- en baarmoederhalskanker. Dat is een belangrijk, maar complex en kostbaar proces waarin software een belangrijk hulpmiddel vormt.Screening

Met de screeningssoftware van Topicus werken zorgverleners en laboratoria efficiënt en beschikken ze over een goede planning en logistiek en volledige, tijdige informatie. Het signaleert bijvoorbeeld knelpunten in het proces en meet en verbetert de effectiviteit van screenings door wetenschap.

Bovendien worden participanten digitaal geïnformeerd. Hierdoor ontstaat een gestroomlijnd en effectief proces, waar iedereen baat bij heeft.

Meer weten?

Wil je meer weten over de screeningsoftware van Topicus voor borst-, baarmoederhals- en darmkanker? Kijk dan op www.topicus-screening-prevention.com.

Christiaan Mast Businesslinemanager Publieke Gezondheid

Infectieziekten & vaccinaties

Snel in actie

Wereldwijd bekende infectieziekten als tuberculose zijn grotendeels uitgebannen in Nederland. Dat is positief, maar het blijft een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. Import van (resistente) infectieziekten en het bestaan van bepaalde risicogroepen vraagt om optimale informatievoorziening en samenwerking.

Topicus levert een ICT ondersteuning voor het opsporen middels screening, de uitvoering van het bron- en contractonderzoek en een flexibel patientendossier voor de zorg van de patiënt. Daarvoor moet de “digitale snelweg” optimaal zijn, willen we vanuit allerlei verschillende locaties de infectieziekte bestrijding kunnen organiseren en samenwerking kunnen ondersteunen.

Meer weten?

Wil je meer weten over het informatiesysteem van Topicus dat ontwikkeld is voor de strijd tegen tuberculose ? Kijk dan op www.topicus-screening-prevention.com.

Christiaan Mast Businesslinemanager Publieke Gezondheid

Sociaal domein

Vloeiende samenwerking met gemeenten

Gemeenten dragen grote verantwoordelijkheid in de zorg. Ze moeten meer doen, met minder middelen. Om goede zorg te kunnen garanderen is optimale afstemming met de zorgketen noodzakelijk. Daarom sluit het digitaal dossier van Topicus naadloos aan op Gidso.Sociaal domein

Door de koppeling verdwijnen technische barrières voor samenwerking. Belangrijke informatie kan op verantwoorde wijze worden gedeeld. Zo heeft iedere betrokkene de meest actuele informatie, ontstaat een sterkere zorgketen en kun je sneller en beter (preventieve) zorg leveren.

Meer weten?

Wil je meer weten over het digitaal dossier van Topicus, of Gidso? Kijk dan op www.gidso.nl.

Harald Dannenberg Directeur Overheid
tweet

@MichielKienhuis Hi Michiel, zou je contact willen opnemen met support@parro.com? Dan kunnen we je verder helpen ;)

1 week

Nieuwsbrief

Bel me terug

Bel me terug
Bezig met versturen