Nivel en Calculus werken samen aan verbeteren eerstelijnszorg

25 januari 2022 • 2 minuten lezen

Op welke punten kunnen huisartsen de kwaliteit van zorg aan chronische patiënten verbeteren? Calculus en het Nivel bundelen hun expertise om dit in Nederland te onderzoeken. Ruim 20 landen doen mee aan dit internationale PaRIS-onderzoek onder leiding van de OESO. Calculus vraagt geselecteerde huisartsenpraktijken vanaf eind januari of zij meedoen aan de pilot van dit onderzoek.

Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst voor de huisartsenpraktijk en uit een vragenlijst voor de patiënten die de praktijk heeft geïncludeerd. De vragenlijst voor de huisartsenpraktijk is bedoeld om inzicht te krijgen in hoe de praktijk omgaat met patiënten met chronische aandoeningen. De vragenlijst voor patiënten gaat in op PREMS (Patient-Reported Experience Measures) en op PROMS (Patient-Reported Outcome Measures). Oftewel: hoe ervaren patiënten de eerstelijnszorg? Bijvoorbeeld de toegankelijkheid van de zorg, of de communicatie met de huisarts. En ook: hoe beoordelen patiënten de resultaten van de ontvangen zorg? Denk aan kwaliteit van leven, fysiek functioneren en psychisch welbevinden. Voordat het onderzoek op grotere schaal wordt uitgevoerd, zal eerst een pilot van dit onderzoek worden uitgevoerd.

Verzoek tot deelname via Calculus

Calculus zet haar ict-kennis in om op basis van een aantal criteria 250 huisartsenpraktijken te selecteren en te benaderen voor de pilot van het onderzoek. Voor een representatief beeld zorgt zij voor een evenwichtige deelname van zowel plattelands- als stadspraktijken, en van zowel eenmanspraktijken als maatschappen. Geselecteerde huisartsenpraktijken krijgen vanaf eind januari via een pop-up in hun Calculus-systeem meer informatie en een verzoek tot deelname.

Wat hebben huisartsen aan het PaRIS-onderzoek?

Het PaRIS-onderzoek (Patient-Reported Indicator-Surveys) is een initiatief van de OESO (de internationale Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Met de resultaten van dit onderzoek helpt de OESO beleidsmakers, zorgverleners, en patiënten om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Beleidsmakers focussen zich dankzij de resultaten op de belangrijkste knelpunten in de eerstelijnszorg. Huisartsen krijgen scherp aan welke punten zijzelf kunnen werken. En chronische patiënten helpen de zorg te verbeteren door hun ervaringen te delen.

Vragen over het onderzoek?

Heb je inhoudelijke vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met Nivel-onderzoeker Frank van der Hulst.

Contact