GGZ Friesland gaat innovatieve samenwerking met Topicus en Code24 aan

09 juli 2021 • Deventer • 1 minuut lezen

GGZ Friesland gaat de samenwerking aan met IT-bedrijven Topicus en Code24. Met deze samenwerking willen zij de declaratie-afhandeling en registratiecontrole van hun zorginformatiesysteem optimaliseren. Dit moet leiden tot een nieuw ‘best of breed’ systeem dat efficiënter is, makkelijker werkt voor álle medewerkers - en de patiënten zullen er geen hinder van ondervinden. Een unieke samenwerking met als doel; minder administratieve lasten voor zorgmedewerkers en meer tijd voor de patiënt. 

Code24 en Topicus creëren één systeem waarin zorg- en administratief medewerkers van GGZ Friesland makkelijk kunnen werken. Beide bedrijven verzorgen een component van dit complete systeem: Code24 leverde het patiëntendossier al en integreert het nu met een financiële module van Topicus. Deze module helpt met facturatie en registratie – mede door deze processen gedeeltelijk te automatiseren. Door de integratie van de software van Code24 en Topicus ontstaat er één modern portaal dat medewerkers optimaal ondersteunt. 

GGZ Friesland is met deze samenwerking één van de voorlopers in de wereld van de geestelijke gezondheidszorg. Het is vrijwel uniek dat er vanuit twee componenten één systeem wordt gemaakt dat de werkdruk van de zorgprofessional moet verminderen. Om dit te realiseren is GGZ Friesland de afgelopen jaren druk bezig geweest met het zoeken naar de juiste partners. Er is niet een allesomvattend pakket dat alles aanbiedt, waardoor een samenwerking tussen meerdere partijen de oplossing moest gaan vormen. Ondanks dat een eerdere samenwerking in een andere combinatie niet uitliep op het gewenste resultaat, toont GGZ Friesland hiermee toch lef door opnieuw de uitdaging aan te gaan. Hierbij is GGZ Friesland niet over één nacht ijs gegaan en heeft met de ‘lessons learned’ in een uitgebreide ‘proof of concept’ door de partners aan laten tonen dat het beoogde doel succesvol gerealiseerd kan worden. 

Code24 is geen onbekende voor GGZ Friesland. Code24 levert namelijk al jaren het digitale patiëntendossier met koppelingen naar onder andere laboratoria en het EVS. De vraag was meer welke partij er moest komen voor de facturatie en registratie. Het oog viel op Topicus; dat al lange tijd actief is in de zorgwereld. Ze hebben al een behoorlijke staat van dienst opgebouwd in de loop der jaren op het terrein van declaratieafhandeling en registratiecontrole. Wel is het domein van de geïntegreerde GGZ-instellingen nieuw voor hen. Topicus ambieert om te innoveren binnen de zorg en heeft als visie om het GGZ-domein te ondersteunen middels moderne ICT: efficiënter, geen dubbele handelingen en zoveel mogelijk automatiseren. 

Een unieke samenwerking met enkel positieve uitgangspunten. Het systeem wordt efficiënter en de zorgmedewerker en administratief medewerker krijgt hierdoor minder te maken met ‘administratieve rompslomp’. Dat betekent: meer tijd voor de patiënt. Een win-win situatie. 

Meer informatie

Neem gerust contact op met Daan Verbree

Contact persoon
Daan Verbree

Businessline Manager eerste- en tweedelijnszorg