Naar betere kankerscreening in Oost-Europa

29 juni 2022 • Deventer • 3 minuten lezen

Topicus neemt deel aan het programma EU-TOPIA-EAST (https://eu-topia-east.org). Het algemene doel van EU-TOPIA-EAST is het implementeren van effectieve screeningprogramma's voor borst-, baarmoederhals- en colorectale kanker in drie voorbeeld landen in Oost-Europa (Georgië, Roemenië en Montenegro). Daarnaast het opbouwen van capaciteit voor de implementatie van screening in andere Oost-Europese en mediterrane landen, om  kanker in deze landen te verminderen en gelijkheid in zorg met betrekking tot kanker te bereiken.

155.000 sterfgevallen

Darm-, borst- en baarmoederhalskanker veroorzaken elk jaar 155.000 sterfgevallen in middeninkomenslanden in Oost-Europa, terwijl er goede aanwijzingen zijn dat een groot deel kan worden voorkomen door georganiseerde screening. Hoewel veel landen in Oost-Europa een vorm van kankerscreening hebben geïmplementeerd, is deze screening vaak niet georganiseerd. Dat leidt tot een gebrek aan gegevens en kwaliteitsborgingssystemen. Ook is de dekking vaak laag en worden minderheidsgroepen niet bereikt.

Bevolkingsonderzoek naar darm, borst- en baarmoederhalskanker

Topicus ondersteunt  al vele jaren bevolkingsonderzoek naar darm, borst- en baarmoederhalskanker in Nederland. Als Nederlands bedrijf in screeningssoftware kunnen wij met onze kennis en IT-componenten een grote bijdrage leveren aan het EU-TOPIA-EAST project om kankerscreening in andere landen te verbeteren.

Binnen het project betrekken we de verschillende landen bij de manier waarop screening in Nederland is georganiseerd en voeren we per land een assessment uit. We gebruiken daarvoor een aanpak die zowel organisatorische als applicatie- en infrastructuuraspecten omvat. Met onze observaties en adviezen zijn landen in staat om hun processen en IT-systemen  te verbeteren.

Tussentijdse resultaten IT-systemen

Onlangs bezochten we Slovenië en Montenegro om onze tussentijdse resultaten van de analyse van de IT-systemen in Roemenië, Georgië en Montenegro te presenteren. Tijdens die bezoeken hebben we veel van de deelnemende landen geleerd over hun aanpak en de manier waarop cultuur hun keuzes bij het organiseren van screening beïnvloedt, bijvoorbeeld in de manier om mensen te bereiken.

Promoten kankerscreening

In Nederland hebben we een bevolkingsregister dat we kunnen en mogen gebruiken als basis voor het uitnodigen van deelnemers. Door verschillende oorzaken zijn deze registers in Oost-Europese landen vaak niet beschikbaar. In plaats van contact op te nemen met deelnemers, moeten die landen kankerscreening promoten, zodat deelnemers zichzelf zullen melden. Een belangrijke rol hierin ligt bij de (lokale) huisarts, daar waar in Nederland het proces centraal wordt aangestuurd en gecoördineerd en ook sterk is geautomatiseerd.

Toch hebben screeningsprocessen in andere landen ook veel overeenkomsten met onze Nederlandse aanpak. Ongeacht de manier om mensen te bereiken, bestaat het proces altijd uit het selecteren en uitnodigen van deelnemers, screening (op locatie of thuis) en eventueel doorverwijzing.

Groot respect voor de vastberadenheid en de inzet van alle personen binnen Oost-Europa die betrokken zijn bij de kankerscreeningprogramma's van hun land. Ze hebben vaak te maken met beperkte middelen, maar beetje bij beetje wordt er toch vooruitgang geboekt. Daar dragen wij graag aan bij.

Als Nederlands softwarebedrijf met bewezen software in het ondersteunen van screeningprocessen kunnen we een grote bijdrage leveren aan het verbeteren van kankerscreening in Oost-Europa en andere landen. Met als doel het terugdringen van de ongelijkheid in kankerlasten, minder sterfgevallen door kanker, minder overgediagnosticeerde gevallen, verbeterde kwaliteit van leven en meer kosteneffectieve kankerscreeningprogramma's.

Dat is de manier waarop we impact maken, maar bovenal, levens redden.

Meer informatie?

Neem contact op met Harald Dannenberg

Contact persoon
Harald Dannenberg

Manager Business Development Healthcare