Devise zorgt voor betere werklastverdeling en kortere responstijden voor ambulancediensten

05 oktober 2022 • 3 minuten lezen

Devise Analytics – onderdeel van Topicus Zorg – heeft vorige week na een langdurige pilot met zeven ambulancediensten haar nieuwe dienstverlening “de S&B-oplossing” gelanceerd. Met de S&B-oplossing ondersteunt Devise ambulancediensten bij nagenoeg alle vraagstukken rond de “Spreiding & Beschikbaarheid” van ambulances.  

De ambulancezorg verandert doorlopend

Het zorglandschap verandert doorlopend. Hierdoor is een goede aansluiting van de ambulancecapaciteit op de zorgvraag een continu aandachtspunt. Als de ambulancecapaciteit onvoldoende aansluit bij de zorgvraag, kan dit leiden tot overbodige verplaatsingen van ambulances door de regio en lange aanrijtijden. Dit zorgt vervolgens voor een hogere werkdruk voor de medewerkers en drukt de responstijdprestaties.

Devise berekent de optimale aansluiting van capaciteit bij de zorgvraag

Met de S&B-oplossing zorgt Devise voor een doorlopende monitoring van het ambulanceproces en berekenen zij de beste spreiding en beschikbaarheid van ambulances. Dat doen ze met slimme optimalisatie modellen en algoritmes die trends en trendbreuken in het ambulanceproces identificeren. Zo komt Devise tot een optimaal dienstrooster.

Een optimaal dienstrooster voor een betere werklastverdeling en kortere responstijden

Met de S&B-oplossing weten ambulancediensten ten alle tijden hoe zij de beschikbare ambulancecapaciteit optimaal in kunnen zetten voor de beste aansluiting bij de zorgvraag. Daarnaast berekent Devise waar extra ambulancecapaciteit het beste ingezet kan worden en welke diensten de minste impact hebben op de prestaties bij uitval. Dit zorgt samen voor een betere verdeling van de werklast en kortere responstijden.
Ook brengt de oplossing van Devise transparantie en een goede onderbouwing voor beslissingen. Zowel intern voor de ambulancediensten als in overleggen met ketenpartners, zoals zorgverzekeraars.

 

Een pilot met zeven ambulancediensten als vertrekpunt

De technologie voor de oplossing van Devise is de afgelopen jaren doorontwikkeld bij uiteenlopende projecten met en bij meerdere ambulancediensten. In 2021 is er daarnaast een pilot met zeven ambulancediensten gestart om de toepassing van de modellen en algoritmes zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de uiteenlopende behoeften van ambulancediensten. Het resultaat is een toegankelijke oplossing die ambulancediensten ondersteunt in nagenoeg alle beslissingen rond de spreiding en beschikbaarheid.


S&B-oplossing van Devise voor jouw ambulancedienst

Meer weten?

Neem dan contact op met Tom of klik op onderstaande gele button.

Contact persoon
Tom Berger

Business & Operations