Beter advies is beste wapen banken tegen fintech reuzen

22 januari 2020 • Deventer • 3 minuten lezen

Naar aanleiding van een verslag van een gesprek met de drie grote banken in het Financieel Dagblad van 18 januari j.l. heeft van Alex Timmermans een opinie geschreven.

Uit het gesprek met de drie ‘fintech-investeerders’ van de grootbanken (FD 18-1) komt duidelijk naar voren hoezeer er een haat-liefde verhouding bestaat tussen de traditionele bankensector en de fintech-wereld. De fintechs die zich niet als concurrent opstellen maar hun software aanbieden aan de banken zelf, worden geknuffeld en bewonderd.  Tegelijk is er sprake van wantrouwen en angst jegens de hele grote Amerikaanse en Aziatische fintechreuzen zoals Apple, Google, Amazon, Facebook , Alipay en Paytm, die begonnen zijn om financiële diensten op wereldschaal aan te bieden.

De dreiging die uitgaat van deze fintech-reuzen is een van de grootste zorgen van banken. In het artikel wordt gesteld dat de banken het vertrouwen als hun belangrijkste troefkaart zien: miljoenen honkvaste klanten die zorgen voor een sterke marktpositie. Ik ben bang dat dit een al te zware overschatting van de eigen positie is. Neem Apple: beurswaarde 15 maal zo groot als die van ING en ABN AMRO samen; diepe zakken met 100 miljard cash, een wereldwijde klantenkring, een goed distributienetwerk en een betrouwbaar, klantgericht imago met een hoge gunfactor. Apple Pay heeft in zeer korte tijd alleen in Amerika meer dan 30 miljoen klanten binnengehaald. Is de gunfactor waarop de banken bogen, net zo groot als die van Apple of Google?

Toch is de strijd verre van hopeloos. Banken als ING, ABN AMRO en Rabobank hebben namelijk de beschikking over een uniek wapen waar de ‘vijand’ geen verdediging tegen heeft, maar dat toch nog toe nog onvoldoende wordt ingezet. De sleutel is te vinden in zinvol, integraal financieel advies over alle vermogenscategorieën heen (sparen, beleggen, pensioen en hypotheek) en dat rekening houdt met de persoonlijke situatie van de klant. Die heeft bij belangrijke gebeurtenissen in het leven simpele antwoorden nodig op vragen als: kan ik de hypotheek nog wel opbrengen? Moet ik die erfenis beleggen of aflossen op de hypotheek? Wat is mijn pensioentekort en wat kan ik eraan doen?

"De sleutel is te vinden in zinvol, integraal financieel advies over alle vermogenscategorieën heen (sparen, beleggen, pensioen en hypotheek) en dat rekening houdt met de persoonlijke situatie van de klant. "

Alex Timmermans
Directeur Marketing en New Business Pensioen & Vermogen

Fintech-reuzen kunnen de antwoorden op dergelijke vragen niet 1-2-3 geven, zeker niet in Europa. Vanwege complexe verschillen in wet- en regelgeving en fiscaliteit is het daarom lastig voor hen op alle fronten te beconcurreren. En bovendien zijn de banken de enige partijen die beschikken over veel gegevens van die verschillende bankdiensten, zoals sparen, hypotheek, beleggen en pensioen, en dat allemaal over meerdere jaren. De enige hobbel is dat die gegevens bij de banken nu nog niet werkelijk geïntegreerd kunnen worden in een eenduidig klantbeeld.

Natuurlijk kan zinvol advies aan de klant anno 2020 alleen geautomatiseerd verstrekt worden. Maar dat is pas mogelijk als alle ‘core banking systemen’ met elkaar verbonden zijn en real time de juiste, gestandaardiseerde data kunnen afleveren. Dat klinkt simpel maar geen enkele financiële instelling is al zo ver (al zijn sommige een eind op weg). Een dergelijk ‘connected banking’ platform, biedt banken de mogelijkheid om in het offensief te gaan en werkelijk toegevoegde waarde te bieden aan hun klanten.

Focus op het aanbieden van geïntegreerd advies, zal ervoor zorgen dat de banken niet langer hoeven af te wachten welke nieuwe fintech er nú weer verkondigt dat de tijd van de ‘oude banken’ echt voorbij is. Vaststellend dat er geen ‘level playing field’ met de fintechs bestaat, brengt de banken ook niet vooruit. Beter is het offensief te openen op het punt waar het werkelijk op aankomt en dat is de gunst van de klant. Een particulier die echt inzicht krijgt in zijn financiële situatie en daardoor gaat begrijpen waar de pijnpunten rond zijn vermogensopbouw liggen, zal vervolgens graag diensten en producten willen overwegen die worden geadviseerd.

Meer informatie?

Kijk op de website van Finance voor meer informatie of neem contact op met Alex Timmermans

Contact persoon
Alex Timmermans

Marketing en Business directeur