Persoonlijk leren wordt mogelijk dankzij flexibele basis van IT

Topicus en het Greijdanus College creëren samen één geheel van alle losse, waardevolle leermiddelen, waarmee grip gehouden kan worden op de ontwikkeling van leerlingen. Een flexibele basis van IT.

image

Faciliteren van persoonlijk leren bij het Greijdanus College

Het Greijdanus College werkt hard aan een gepersonaliseerde leerweg voor iedere leerling. Op ieder niveau, voor meer dan 3600 leerlingen in Zwolle, Meppel, Hardenberg en Enschede. Daarvoor laat de school geen (IT-)middel onbenut. Persoonlijke devices, digitale lesmethoden, flexibele agenda’s en handige applicaties moeten de leerlingen de vrijheid geven om op hun eigen niveau en tempo te ontwikkelen. Maar wat als al die tools niet met elkaar communiceren en moeilijk samenwerken met het leerlingadministratiesysteem? Dan ontstaat een wirwar van losse gegevens, verdwijnt het overzicht en ontstaat er onduidelijkheid.

Vraag aan Topicus

Een geheel creëren van alle losse, waardevolle leermiddelen, waarmee grip gehouden kan worden op de ontwikkeling van leerlingen.  Een flexibele basis van IT waarmee de komende jaren het persoonlijk leren naar eigen inzicht kan worden uitgebouwd.

Onze aanpak en oplossing

De wens van Greijdanus vroeg om nauwe samenwerking en een focus op de klas. Niet redeneren vanuit techniek, maar vanuit wat er nodig is voor docenten en leerlingen. Hoe worden op technisch vlak de ambities vanuit het schoolbestuur gefaciliteerd, terwijl docenten en leerlingen worden meegenomen in de ontwikkeling?  Hoe wordt samenhang gecreëerd in het onderwijs, maar blijft er genoeg ruimte voor een eigen invulling per locatie?

Met behulp van een betrokken stuurgroep en met continue communicatie richting docenten en scholieren implementeerden wij leerlingvolgsysteem Somtoday en leerplatform Learnbeat. Somtoday geeft inzicht in de basisadministratie, prestaties en ontwikkeling van de leerling, en tegelijkertijd keuzevrijheid voor de gebruiker. Met Somtoday hebben Greijdanus-locaties de ruimte voor het invullen van eigen roosters en planningen. Daarnaast biedt het docenten de ruimte om honderden applicaties te gebruiken, zodat zij hun eigen keuze daarin kunnen maken. Bovendien biedt het leerlingen de ruimte om zelf lesuren en keuzewerktijd in te vullen.

Learnbeat biedt Greijdanus alle beschikbare lesmiddelen in één overzichtelijke leeromgeving. Met lesstof, presentaties, toetsen en opgaven die je eenvoudig gebruikt. En met allerlei mogelijkheden voor het ontwikkelen van individuele talenten en interesses. Tegelijkertijd geeft de koppeling met Somtoday constant grip op de voortgang en de prestaties.

Impact met IT

Somtoday en Learnbeat bieden Greijdanus een flexibele basis van IT om persoonlijk leren verder te ontwikkelen. Het brengt allereerst eenheid en inzicht in administratie op alle locaties en verminderd daarmee de werkdruk aanzienlijk. Daarnaast biedt het de vrijheid om nieuwe inzichten makkelijk en snel door te voeren in het onderwijs. Of het nu gaat om nieuwe lesmethoden, nieuwe beoordelingsvormen of het vergroten van de eigen regie van leerlingen. Zo kan Greijdanus voorop blijven lopen in persoonlijk leren en vertrouwen op IT waarmee scholen klaar zijn voor de toekomst.

Meer informatie?

Kijk op de website van Voortgezet onderwijs voor meer informatie of neem contact op met Maaike Goemaat

Contact persoon
Maaike Goemaat

Sales en Marketing Manager