Gemeenten

Iedere burger kan in zijn leven hulp of ondersteuning nodig hebben. Wij zorgen dat gemeenten op dat moment de juiste hulp kunnen bieden. Door gemeenten, inwoners en zorgpartners te verbinden en in te spelen op de behoefte van de inwoner.

Als gemeente wil je iedere inwoner de juiste hulp bieden. Ook in het geval van beperkte tijd en middelen. Wij helpen door hulpverlening af te stemmen op de behoefte van inwoners. Met slimme IT-oplossingen kunnen inwoners eenvoudige zorgvragen snel en zelfstandig afhandelen. Daardoor ontstaat er tijd, geld en energie voor inwoners die meer ondersteuning nodig hebben. Zo krijgt iedereen de hulp die hij nodig heeft.


“Wij automatiseren niet alleen, wij helpen zorgvragen op te lossen.”

Dirk Verbeek
Directeur sector sociaal domein

Door mensen, systemen en data in platformen te verbinden ontstaat een optimale samenwerking tussen de juiste mensen. Gemeenten, zorgverleners en burgers vormen één team waardoor de juiste zorg op het juiste moment aangeboden wordt. En zelfs problemen voorkomen worden. Door makkelijke communicatie mogelijk te maken, kunnen mogelijke zorgen van inwoners al in een vroeg stadium gesignaleerd en aangekaart worden bij de juiste professionals. Met effectieve hulp als gevolg.

Wij willen dat iedere gemeente effectieve zorg kan verlenen. Nu en in de toekomst. Met grip op de zorgbehoefte én de financiën. Dat vraagt om inzicht in prestaties, beschikbare middelen en verwachte ontwikkelingen. Onze software brengt relevante data uit allerlei verschillende bronnen samen, op een overzichtelijke manier. Zo houden gemeenten grip op geldstromen en zijn zij in staat goede strategische doelen te bepalen en te bewaken.


Maatschappelijke betrokkenheid is de drijfveer om te komen tot oplossingen die echt iets bijdragen aan het welzijn van heel veel Nederlanders.

Meer informatie?

Kijk op de website van Gidso voor meer informatie over het platform of neem contact op met Dirk Verbeek

Contact persoon
Dirk Verbeek

Directeur sector Sociaal domein