Eenvoudig beleidsplannen opstellen in het basisonderwijs

Één overzicht met alle informatie en de nodige inzichten voor schoolbesturen. Met de modules Onsbeleidsplan en Mijnschoolplan van ParnasSys Schoolkwaliteit is het schrijven, borgen en aanjagen van de beleids- en schoolplannen is minder tijdrovend.

image

In een handomdraai een beleids- en schoolplan schrijven, borgen én tot leven brengen

Iedere school heeft de plicht om het beste onderwijs te bieden. Dit wordt vanuit de inspectie gecontroleerd, maar meer dan ooit staat de school en haar bestuur zelf aan het roer om zorg te dragen voor haar kwaliteit. De informatie moet worden geborgd in een beleids- en schoolplan. Dit zorgt vaak voor een knelpunt. Het schrijven kost onnodig veel tijd en gebeurt vaak nog door te kopiëren en plakken uit een vorige editie. Eenmaal geschreven belandt het diep in de ladekast. Hoe kunnen schoolbesturen ervoor zorgen dat alle informatie van bijbehorende scholen goed gebundeld wordt, overzichtelijk is en de nodige inzichten over de jaren geeft, zonder dat zij hier onnodig veel tijd aan kwijt zijn?

Vraag aan Topicus

Ontwikkel een systeem waarmee schoolbesturen meer in control kunnen zijn. Zodat het schrijfproces van het schoolplan gemakkelijker wordt en het mogelijk is om op basis van deze plannen verbeterpunten gemakkelijker te prioriteren en agenderen in een overzichtelijk systeem voor alle scholen. 

ParnasSys Onsbeleidsplan

Met ParnasSys Onsbeleidsplan stellen schoolbesturen eenvoudig een strategisch beleidsplan op via de beschikbare voorbeeldteksten in de module die ze met één druk op de knop kunnen exporteren. 

Onze aanpak en oplossing

De grootste knelpunten zijn – via een samenwerking tussen diverse partijen – aan het licht gebracht. Enerzijds is dat de tijd en moeite die er gaat zitten in het schrijven van het beleids- en schoolplan. Anderzijds het ontbreken van een overzichtelijke plaats waar deze plannen door schoolbestuurders én scholen geëvalueerd en tot leven gebracht kunnen worden in de vorm van een jaarplan met actiepunten. Kortom, de basiskwaliteit en de ambities systematisch in beeld brengen en tussentijds kunnen aanscherpen. De oplossing? ParnasSys Schoolkwaliteit met haar modules Onsbeleidsplan en Mijnschoolplan. Een bestaande oplossing die via handige integraties is gekoppeld aan het productportfolio van ParnasSys.

Met ParnasSys Onsbeleidsplan stellen schoolbesturen eenvoudig een strategisch beleidsplan op via de beschikbare voorbeeldteksten in de module die ze met één druk op de knop kunnen exporteren. Geen gedoe met kopiëren en plakken in Word. Vervolgens kunnen er eenvoudig de nodige lijntjes en actiepunten worden uitgezet naar de bijbehorende scholen. In de module evalueer je de basiskwaliteit volgens de laatste toezichtkaders en is het mogelijk verbeterpunten uit te werken in jaarplannen, op basis van de gebundelde beschikbare informatie. Via Mijnschoolplan kunnen de scholen zelf teksten en verbeterpunten overnemen van het schoolbestuur en vervolgens hun schoolplan en kwaliteitsevaluaties uploaden in het systeem. Door deze modules sluiten het beleids- en schoolplan naadloos op elkaar aan en kan er eenvoudig gemonitord worden, zonder daarvoor dubbel werk te hoeven doen.

Impact met IT

De grootste impact is de verbetering van de onderlinge samenwerking tussen bestuur en scholen. (Beleids)zaken kunnen centraal geregeld worden en de koppeling van de modules zorgt voor effectievere processen als het aankomt op het beleids- en schoolplan. Het schrijven, borgen en aanjagen van de beleids- en schoolplannen is minder tijdrovend en voldoet via de aangereikte voorbeelden in de modules standaard aan de eisen vanuit de inspectie. Kortom: het kost minder tijd, geeft meer zekerheid en de ruimte om actiepunten o.b.v. het beleid te borgen.

In totaal zijn er inmiddels 2.115 organisaties (scholen en besturen) die één of meerdere modules binnen ParnasSys Schoolkwaliteit hebben afgenomen. 

Meer informatie?

Kijk op de website van Basisonderwijs voor meer informatie of neem contact op met Dirk Jan Timmer