Topicus en Promedico maken onderling data delen eenvoudiger

20 oktober 2020 • Deventer • 2 minuten lezen

Topicus en Promedico hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Het vormt de basis voor de ontwikkeling van een automatische exportkoppeling tussen ons VIPLive platform en het huisartsinformatiesysteem (HIS) Promedico-ASP. Door de koppeling gaat de data-uitwisseling volledig automatisch en wordt daarmee eenvoudiger. Het bespaart huisartsen die Promedico-ASP en VIPLive gebruiken tijd én hun zorgproces wordt beter ondersteund.

“We streven ernaar de processen voor onze klanten zo simpel en efficiënt mogelijk te maken. Ieder kwartaal dezelfde export handmatig starten en uploaden is niet meer van deze tijd. Dit kan ook geautomatiseerd. Door de samenwerking met Topicus is het veel eenvoudiger voor klanten die Promedico-ASP en VIPLive gebruiken.”

Gijs van der Wielen
Directeur Promedico

Automatische export

VIPLive is een platform voor samenwerking tussen onder andere huisartsen, ketenpartners en zorggroepen. Met de koppeling tussen VIPLive en Promedico-ASP delen huisartsen en zorggroepen veilig en gestructureerd informatie en communicatie met andere zorgverleners. Daarnaast kan het declaratieproces en bijwerken van de boekhouding eenvoudig afgehandeld worden.

Het eerste resultaat van de samenwerking is de automatische export tussen VIPLive en Promedico-ASP. Hiermee hoeven klanten niet meer handmatig de export te starten en daarna te uploaden. Voorheen moesten huisartsenpraktijken dit voor hun ketenzorg minimaal elk kwartaal doen. Voor huisartsen die voor hun ketenzorg VIPLive gebruiken, is dit binnenkort verleden tijd. Ook wordt de frequentie van de automatische export verhoogd waardoor er wekelijks nieuwe data aangeleverd wordt bij VIPLive. Informatie die huisartsen en praktijkondersteuners in VIPLive gebruiken voor hun zorgproces is hierdoor in plaats van maximaal drie maanden oud – slechts één week oud. “Dit vergroot de nauwkeurigheid van zorgcontrole en zorgsamenwerking en daar doen we het voor!” Aldus Hugo Brand, Directeur Topicus.

“De automatische export scheelt niet alleen klanten veel tijd, ze kunnen het ook niet meer vergeten. Doordat met Topicus is afgesproken dat de informatie nu wekelijks wordt geëxporteerd en verstuurd, is de data ook sneller beschikbaar in VIPLive. Een positieve ontwikkeling voor alle partijen.”

Marijt Witteman
Product Manager Promedico-ASP

Gefaseerd implementeren

Met een simpele instelling geven praktijken toestemming waarna de export automatisch wordt aangemaakt en verstuurd. Handmatig werk behoort hiermee tot het verleden.

Het activeren van de automatische exportfunctie voor de gemeenschappelijke klanten gebeurt gefaseerd. Promedico en Topicus hebben hier een uitrolschema voor opgesteld. Klanten worden vanuit Topicus geïnformeerd wanneer zij gebruik kunnen gaan maken van deze nieuwe functionaliteit.