Topicus en ouders: samenwerking en betrokkenheid

29 mei 2019

Elk jaar op 1 juni vieren we de Internationale Dag van de Ouders om ouders te waarderen voor hun levenslange toewijding aan hun kinderen, aldus de VN die deze dag in 2012 in het leven riep. Echter ervaren ouders steeds meer druk van het ouderschap. Door een cocktail aan veranderingen in de maatschappij én het hoge tempo waarin we in Nederland leven, loopt de druk op ouders (en daarmee de druk op kinderen) op. Bij Topicus hebben we begrip voor de situatie van de ouder en willen we de tijdsdruk voor zowel de ouder als de professional (in verschillende domeinen zoals het onderwijs, gemeenten of de jeugdgezondheidszorg) verlagen. Samenwerking opzoeken, communicatie transparanter maken en duidelijker naar elkaar kunnen zijn door middel van IT: alles om elkaar zo goed mogelijk te kunnen helpen en betrokken te zijn bij het kind.

Eenvoudig contact tussen ouder en professional

We spelen hierop in door instanties zoals bijvoorbeeld schoolsystemen of de jeugdgezondheidszorg zoveel mogelijk te ondersteunen én ouders inzicht te geven in de situatie van hun kind. We creëren vernieuwde softwareplatformen samen met partners, gebruikers en burgers. Onze softwareplatformen bevorderen de samenwerking tussen professionals en ouders. Zo maakt de communicatie-app Parro in het basisonderwijs mogelijk dat leerkrachten en ouders eenvoudig contact kunnen houden en de afstand tussen school en ouders wordt verkleind. Naast het versturen van: foto’s, video’s, mededelingen en chats over de avonturen van het kind, helpt Parro ook met het organiseren van activiteiten, een agenda, inplannen van oudergesprekken en nog veel meer. Voor ouders biedt Parro een snel overzicht. Een snelle blik in Parro en je weet als ouder of je kind vandaag bijvoorbeeld zijn sportspullen mee moet nemen.

Inzicht in de ontwikkeling van het kind

Naast het onderwijs, verbinden we de ouder, de gemeente en de jeugdgezondheidszorg. Zo biedt ons platform Gidso inzicht in zorgvragen van burgers. En faciliteert het optimale samenwerking tussen gemeente, professionals en burgers waardoor ondersteuningsvragen vanuit bijvoorbeeld ouders snel omgezet kunnen worden in de juiste zorg. Ons digitale jeugddossier KD+ met haar ouderportaal Mijn Kinddossier sluiten hier naadloos op aan. Met dit digitale ouderportaal geven we ouders de regie over de zorg van hun kind nog meer in eigen hand. Hiermee kunnen ouders kunnen op elk gewenst moment een deel van de informatie over de ontwikkeling en opvoeding van hun kind inzien, afspraken inplannen of wijzigen en informatie vanuit de zorgverlener digitaal ophalen.

Samenwerking

Door middel van IT brengen we ouders en professionals steeds meer bij elkaar en laten we hen duidelijker met elkaar communiceren. Op deze manier verlagen we de tijdsdruk voor zowel de ouder als de professional. Door in te spelen op de behoefte van de ouder (inzicht in de situatie van het kind en sneller contact) stimuleren we de samenwerking tussen hen en de professionals en staat uiteindelijk het kind centraal.