Regionale organisatie van huisartsen West-Nederland krijgt Netwerkzorg Informatie Systeem

28 juli 2020 • Deventer • 2 minuten lezen

De Regionale Organisatie Huisartsen West-Nederland (ROHWN) gaat werken met een Netwerkzorg Informatie Systeem (NIS). Hierdoor kunnen huisartsen andere zorgverleners makkelijker en beter betrekken bij zorg rond de patiënt. Een overeenkomst voor levering van het NIS werd onlangs ondertekend door stichting ©aliber en softwareleverancier Calculus.

De regionale Shared Service Organisatie ©aliber maakt voor haar aangesloten deelnemers, waaronder ROHWN, al gebruik van het Virtuele Keten Informatie Systeem (KIS) van Calculus. Dit systeem helpt bij het organiseren van chronische zorg in de regio. Met het NIS wordt een bredere samenwerking, ook voor niet-chronische patiëntenzorg, mogelijk. “Huisartsen kunnen per patiënt bekijken of, en zo ja wie er betrokken moet worden in het zorgnetwerk en in de digitale communicatie”, licht commercieel directeur Cindy Verver van Calculus toe. “Dat kan door zorgverleners toe te laten treden tot ons digitale regionale gezondheidsplatform VIPLive.”

Het scheelt tijd en de kwaliteit van communicatie kan sterk verbeteren.

Cindy Verver
Commercieel Manager Eerste- en tweedelijnszorg

Mogelijkheden met het NIS

Het NIS stelt zorgverleners ook in staat om onder meer gezondheidsplannen, consultvoorbereidende vragenlijsten, thuismetingen en een beveiligde chatfunctie met de patiënt in te zetten. Verschillende fysieke afspraken kunnen soms vervangen worden door beeldbellen via dit NIS. Doordat het NIS is gekoppeld aan het Huisarts Informatie Systeem (HIS), is dubbele registratie niet nodig. “Dit alles scheelt tijd en de kwaliteit van communicatie kan sterk verbeteren, aldus Verver. “Stel dat een wond van een patiënt met thuiszorg niet goed geneest. De thuiszorgmedewerker kan iedereen die betrokken is bij die patiënt daarvan via het beveiligde systeem op de hoogte brengen, door het delen van een tekstbericht en een foto van de wond. Als de fysiotherapeut of huisarts vervolgens langskomt, hoeft de patiënt het verhaal niet opnieuw uit te leggen en kan de betreffende zorgverlener meteen naar de wond kijken.”

Samenwerking in de wijk

De werkwijze via het NIS sluit goed aan op de visie van stichting ©aliber en ROHWN, dat ook actief is in het oprichten en ondersteunen van multidisciplinaire wijksamenwerkingsverbanden. “Door de samenwerking tussen ©aliber, ROHWN en Calculus koppelen we de registratie- en communicatiemogelijkheden van het NIS met de nieuwe samenwerkingsvormen in de wijk”, aldus algemeen bestuurder Hans Brehler. “De kracht van een wijksamenwerkingsverband is verbinding, multidisciplinaire samenwerking, synergie en efficiëntie. Het NIS sluit daarop prima aan. Zorgverleners in de wijk die samen een behandelteam vormen, kunnen elkaar nu beter bereiken en informatie rondom de patiënt uitwisselen en inzien.”

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op Calculus.nl of neem contact op met Cindy Verver

Contact persoon
Cindy Verver

Commercieel Manager Eerste- en tweedelijnszorg