Het effect van de NOW op de liquiditeit

28 April 2020

Er staan honderden banen op de tocht en bij de speciale noodloketten zijn inmiddels duizenden aanvragen ingediend. Een van de steunmaatregelen die door de overheid in het leven is geroepen, is de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

Indien een onderneming in aanmerking komt voor deze regeling, wordt er een tegemoetkoming toegekend tot maximaal 90% van de loonkosten plus bij- komende kosten. Zoals werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen en opbouw vakantiegeld. Zeker de moeite waard dus om mee aan de slag te gaan en te bepalen in hoeverre dit bijdraagt aan het bieden van een oplossing voor de uitdagingen van jouw klant. 

In deze whitepaper lees je voor welke compensatie jouw klant in aanmerking komt én hoe je met behulp van onze software uitrekent wat het effect van de NOW is op zijn liquiditeit.