Digitaliseringsslag op Saba en Sint Eustatius

18 maart 2020 • Deventer • 1 minuut lezen

Ook de Bovenwindse Eilanden gaan papierloos werken middels ons digitale dossier voor de jeugdgezondheidszorg (KD+). Onze collega's reisden begin maart naar de eilanden om de functioneel applicatiebeheerders en zorgverleners klaar te stomen voor ons digitale kinddossier.

Minder menselijke handelingen

Voor de implementatie werd op beide eilanden nog met papieren dossiers gewerkt. Alle informatie met betrekking tot de gezondheid van de kinderen noteert men dus handmatig op een blaadje. Daarnaast zijn alle vervolgacties (denk aan verwijsbrieven, het maken van rapportages, informatie aanleveren aan het RIVM) nog menselijke handelingen. Door de digitaliseren vergen vervolgacties veel minder menselijke handelingen. De professionals kunnen alles digitaal registeren en hebben op die manier alle dossiers ‘altijd’ (mits ze een laptop bij zich hebben) bij de hand. Zij hoeven dus niet meer in een dossierkast te duiken om op zoek te gaan naar het betreffende dossier om iets op te zoeken. De kans dat dossiers letterlijk ‘verdwijnen’, door bijvoorbeeld een orkaan of storm, is daardoor ook niet meer aanwezig. Daarnaast wordt registratie uniformer en minder foutgevoelig. Informatie is dus gemakkelijker terug te vinden en nieuwe informatie kan sneller genoteerd worden, dit heeft als bijkomend voordeel dat ouders en kinderen hopelijk minder lang hoeven te wachten tijdens hun bezoek aan de JGZ.

Verschillen met Nederland

Gaandeweg het traject is Topicus er achter gekomen het belangrijk is om rekening te houden met verschillen tussen de situatie in Nederland en op deze eilanden. In Nederland komt het bijvoorbeeld regelmatig voor dat jeugdartsen verwijsbrieven schrijven voor een verwijzing naar de huisarts. Op de eilanden gaat dit in de praktijk waarschijnlijk niet gebeuren aangezien de jeugdarts daar tevens de huisarts is. Daarnaast zijn de aantallen een stuk lager. Logisch ook, aangezien de eilanden samen 5000 inwoners tellen tegenover de 17 miljoen inwoners in Nederland. Zo is er bijvoorbeeld maar één tandarts en zijn er maar enkele scholen. Er worden op de twee eilanden samen ongeveer vijftig kinderen per jaar geboren, dit resulteert de in dat de zorgverleners ieder kind goed kennen. Ter vergelijking; bij een gemiddelde Nederlandse instantie worden ongeveer vijfduizend kinderen op jaarbasis geboren worden.

Toekomst

Saba is afgelopen vrijdag succesvol live gegaan met KD+. Vanwege de snelle ontwikkelingen rondom het coronavirus is de livegang op Sint Eustatius uitgesteld, maar we hebben er alle vertrouwen in dat KD+ op Sint Eustatius binnenkort ook succesvol gebruikt wordt!

Meer weten?

Kijk op de website van JGZ voor meer informatie over ons digitaal kinddossier of neem contact op met Marloes Roerdink