Jeugdverpleegkundige Marleen krijgt direct advies met de Slimme Richtlijnenmodule

20 januari 2021 • Deventer • 2 minuten lezen

Samen met onderzoeksorganisatie TNO, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en diverse Jeugdgezondheidszorg organisaties werkte Topicus de afgelopen jaren aan ‘de Slimme Richtlijnenmodule’.  Met deze dienst voert een jeugdarts of -verpleegkundige eenvoudig gemeten waarden (zoals lengte en gewicht) van een kindje in het systeem waarna direct een advies volgt. Dat scheelt zorgverleners veel opzoekwerk en dus tijd. Inmiddels is er een pilot afgerond en we praatten erover met één van de deelnemers, Marleen de Valk, Jeugdverpleegkundige bij Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM).

Marleen, voordat we het over je ervaringen met de module hebben, stellen we je eerst een basale vraag. Wat zijn jouw werkzaamheden als jeugdverpleegkundige?
‘Ik werkt op het consultatiebureau. Met mijn collega’s voeren we vanaf de geboorte van een kindje tot en met de leeftijd van 4 jaar periodiek controles uit. Vanaf twee weken na de geboorte volgen we de groei en ontwikkeling. Maar op het consultatiebureau gebeurt meer. Denk bijvoorbeeld aan het rijksvaccinatieprogramma. Ikzelf werk in de gemeente Overbetuwe en Lingewaard en dan vooral in Elst.’ 

Jullie deden met het consultatiebureau mee aan een pilot rond de ‘Slimme Richtlijnen’ die werkzaamheden in de Jeugdgezondheidszorg moet vergemakkelijken en verbeteren. Wat hield die pilot in?
‘Richtlijnen hebben betrekking op zaken als lengte en gewicht van kindjes. Het zijn meer dan dertig richtlijnen. Deze pilot richtte zich specifiek op de richtlijn voor kleine en grote lengten bij pasgeboren kindjes. Deze richtlijn geeft aan of de lengte van een kindje reden is om het verder te onderzoeken. Normaal gesproken moet je als consultatiebureau bij twijfel of vermoeden van kleine of grote lengte op een online overzichtskaart opzoeken of er reden voor nader onderzoek is. In deze pilot is er in het digitale dossier waarmee we werken (‘KD+’ genaamd, red.) een module ingebouwd waardoor je eenvoudig een aantal waarden invoert en vervolgens direct een advies terugkrijgt. Dat scheelt veel opzoekwerk en dus tijd. Daarom heet het ook een ‘Slimme’ richtlijn.’

Heb je je zelf aangemeld voor de pilot?
‘Mij werd via een collega gevraagd of ik mee zou willen doen aan de pilot. Het leek me leuk, want ik hou van nieuwe ontwikkelingen en vind het interessant om kennis te maken met nieuwe werkmethoden. We zijn een keer bij elkaar gekomen en hebben uitleg van ons contactpersoon bij Topicus gekregen.’

Deed iedereen mee bij jullie consultatiebureau?
‘Nee, niet iedereen. Twee jeugdartsen, de assistenten en twee jeugdverpleegkundigen, waaronder ik, deden mee. Het was fijn om dat samen te doen. Dan kon je af en toe ook overleggen.’

Waar staan jullie nu?
‘De pilot is inmiddels afgerond. We hebben geëvalueerd en hebben een vragenlijst van Topicus ingevuld. Onze ervaringen worden meegenomen in verdere ontwikkeling. Een belangrijke conclusie was dat de Slimme richtlijnenmodule goed werkt. Het scheelt echt tijd.’

Moet je, nu de pilot is afgerond, weer op de oude manier werken?
‘Nee hoor. Mijn collega’s uit de pilot en ik werken er nu nog steeds mee. Topicus heeft het in het systeem gelaten gelukkig.’

Je kunt zeker niet wachten totdat andere richtlijnen ook ‘slim’ zijn.
‘Haha, ja, zeker!’

Zijn deze technologische ontwikkelingen belangrijk voor de toekomst van de zorg, denk je?
‘Ik denk het wel. Gedeeltelijk in elk geval zeker. En het digitale communiceren komt ook in een stroomversnelling door corona. Beeldbellen bijvoorbeeld. Gelukkig maar, want we hebben veel administratieve plichten als consultatiebureau. Ik hoop dat er meer van dit soort innovatieve ideeën worden bedacht.’ 

De status van de Slimme Richtlijnenmodule
Verschillende andere organisaties maken nu ook gebruik van het pilotresultaat. De Slimme Richtlijnenmodule wordt verder doorontwikkeld om zodoende meer richtlijnen te kunnen integreren met het digitaal dossier. Bekeken wordt of het mogelijk is een publiek-private samenwerking op te zetten.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het platform op de website van JGZ of neem contact op met Matthea Vrijmoeth - van Dijk.

Contact persoon
Matthea Vrijmoeth - van Dijk

Consultant