Een nieuwe preventieve “thuisproef” naar hart- en vaatziekten, chronische nierschade en diabetes type 2

11 juli 2023 • 3 minuten lezen

Nieuwe proef met thuistesten

Het aantal hart- en vaatpatiënten, nierpatiënten en patiënten met diabetes neemt komende jaren sterk toe. Als we nu niets doen, stijgt het totaal aantal chronische hart- en vaatpatiënten, nierpatiënten en patiënten met diabetes naar 1,9 miljoen in 2030. In Nederland bestaat momenteel geen landelijke en laagdrempelige aanpak voor vroege opsporing van hart- en vaatziekten, chronische nierschade en diabetes type 2. Veel mensen ervaren geen duidelijke symptomen en weten daarom niet dat ze deze aandoeningen hebben. Dankzij dit onderzoek zijn straks, met een eenvoudige en voor iedereen toegankelijke thuistest, een aantal veelvoorkomende aandoeningen aan het hart vroegtijdig op te sporen.  

Het eerder herkennen van hart- en vaatziekten is als een van de vijf topprioriteiten benoemd op de onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten. 'Ik test' is een belangrijke stap die ons dichter bij de doelstellingen binnen dit thema moet brengen. 'Ik test' is een initiatief van de Dutch CardioVasculair Alliance (DCVA) in samenwerking met onder andere de Hartstichting, de Nierstichting en het Diabetes Fonds. Topicus ondersteunt deze proef met haar platform PreventUs; van het uitnodigen van de deelnemers en verwerken van (thuistest)data tot aan het doorverwijzen van de deelnemers voor vervolgonderzoeken. Labonline wordt daarbij ingezet voor de uitwisseling van testresultaten met laboratoria.  

160.000 deelnemers starten met Check@Home 

Voor de proef worden in totaal 160.000 mensen uit de regio’s Breda, Utrecht, Arnhem en Eindhoven uitgenodigd om mee te doen.  De looptijd van de proef bedraagt 4 jaar. Breda is de eerste regio die start met deze proef in het najaar van 2023.  

Deelnemers tussen de 50-75 jaar in de betreffende regio’s krijgen een uitnodigingsbrief en kunnen zich aanmelden voor het onderzoek. De proef bestaat uit een thuistest met (een combinatie van) een hartritmetest, urinetest en een vragenlijst.  Een vroege opsporing van (een verhoogd risico op) een ziekte kan op deze manier veel gezondheidsschade voorkomen en de gezondheidskosten verlagen. 

Meer informatie?

Neem contact op met Harald.

Contact persoon
Harald Dannenberg

Manager Business Development Healthcare