Razendsnelle gevalideerde beslisprocessen: de toekomst begint met Evidence

25 oktober 2023 • 4 minuten lezen

Ondanks AI en digitalisering kosten aanvragen voor hypotheken, leasecontracten en subsidies nog altijd veel papier- en controlewerk. Met Evidence zet Topicus zulke processen in de hoogste versnelling. “Een hypotheekakkoord in een paar uur? Dat kan nu al.”

Het product Evidence is een state-of-the-art toevoeging aan het bekende softwareplatform Force Product Suite van Topicus, de eigenzinnige softwareleverancier uit Deventer. Het programma doet precies wat de naam belooft: het geeft op basis van beschermde brondata de bewijslast door die nodig is voor kritische beslisprocessen. Dit product maakt het mogelijk om supersnel, foutloos en goed beveiligd data uit diverse openbare en vrijgegeven bronnen te koppelen, en zo snel en adequaat de benodigde data te checken en aanvragen te valideren.

Digitaliseren

Evidence, ontwikkeld in eigen huis door de specialisten van Topicus, is precies het juiste product voor de huidige, snel digitaliserende wereld. Het opent de deur naar geautomatiseerde, foutloze controleprocessen in alle delen van de samenleving en rond allerlei facetten van het leven.

Geboren in hypotheekmarkt

De roots van Evidence liggen in de hypotheekmarkt. “We hebben het in eerste instantie ontwikkeld voor het hypotheekaanvraagproces, waarvoor in korte tijd veel en diverse data nodig zijn uit allerlei bronnen”, schetst senior product owner Barthold Derlagen. “Bij een financieringsaanvraag voor een woning hebben de hypotheekadviseur en de beoogde geldverstrekker allerlei informatie nodig om een goede inschatting te kunnen maken van de betrouwbaarheid en kredietwaardigheid van de aanvrager. Van persoonsgegevens zoals naam, leeftijd en beroep tot zaken als dienstverband, jaarinkomen, andere lopende leningen en eventuele andere financiële verplichtingen zoals studieschuld en/of alimentatie. Daarnaast heeft de geldverstrekker ook betrouwbare data nodig over het onderpand, kadastrale informatie, WOZ- en taxatiewaarde en het energielabel. Op basis van al die elementen samen kan de geldverstrekker de risico’s inschatten, de aanvraag goed- of afkeuren en de voorwaarden en tarieven bepalen .”

Aanvraag in paar uur

Die complexe brij van data hoeft dankzij Evidence niet meer handmatig te worden ingevoerd en/of gekoppeld. Jeroen Dekkers, Businessline Manager Hypotheken bij Topicus: “Met Evidence haal je die informatie nu direct uit officiële en door de consument vrijgegeven bronnen. Denk aan inkomensgegevens uit de UWV-database of uit de belastingaangifte. Dat maakt het proces veel gestroomlijnder en vergt nauwelijks nog menselijke bemoeienis. Doordat ook handmatig overtypen tot het verleden behoort, is de foutmarge nagenoeg nul, terwijl je door deze vastlegging direct een heldere bewijstrail hebt. En dan de snelheid: een leen-, lease- of hypotheekaanvraag kan daarmee al in een paar uur rond zijn.”

Gevalideerde data

Evidence put voor de validatie uit bronnen die openbaar beschikbaar zijn, danwel die door de aanvrager voor dit doel (eenmalig) worden vrijgegeven. Belangrijk detail: het systeem deelt niet de data zelf, maar geeft op basis van de data alleen een ‘nee’ of een ‘ja’ op de gestelde vraag. Dekkers: “Vergelijk het met een huurauto op vakantie in Turkije waarvoor je een kopie van je rijbewijs moet laten maken. Het enige wat de verhuurder feitelijk nodig heeft, is een vinkje op de vraag of jij gedurende de huurperiode bestuurder mag zijn van een auto: de validatie. Met alle andere info op jouw rijbewijs heeft hij strikt genomen niks te maken. En zou hij die kopie van het rijbewijs wel echt weggooien als jij je auto weer inlevert?” Evidence gaat daar secuur mee om, stelt Dekkers: “Dat deelt alleen de hoognodige data met de aanvrager, voor het benodigde vinkje. Daarmee zijn de data veel beter beschermd dan wanneer je kopietjes deelt.”

Vraag van de markt

De twee zijn trots op hun nieuwe product. “We hebben de bestaande Force-suite verder verrijkt. Deze state-of-the-art toevoeging is precies wat de markt wil. Dit is een oplossing voor veel meer dan kapitaalverstrekkingen en finance alleen. Ook overheden en andere organisaties zijn erbij gebaat. Het Noodfonds Energie bijvoorbeeld gebruikte deze techniek om subsidieaanvragen te beoordelen. Op basis van persoonsgegevens en brondata over inkomsten, woning- en huurgegevens en de energierekening kon de overheid elke aanvraag vertrouwelijk en bliksemsnel geautomatiseerd beoordelen en goed- of afkeuren.”

Breder inzetbaar dan bij ‘lenen’ alleen

Evidence is als ‘turbo op beslisprocessen’ ook ideaal voor de screening van nieuwe aanvragen voor toeslagen, uitkeringen, energiecontracten, zorgvoorzieningen, telecomabonnementen, zakelijke leningen, persoonlijke leningen en nog veel meer. “De mogelijkheden zijn eindeloos; Evidence kan in elk deel van de maatschappij een belangrijke rol spelen”, voorspelt Derlagen.

Nu al realiteit

Dat het systeem geen toekomstmuziek meer is, maar prachtige realiteit, blijkt wel uit het feit dat inmiddels twee grote banken het gebruiken voor het vertrouwelijk matchen van de eerste drie typen data voor hun hypotheek beslissingsprocessen. “Ze gebruiken nu consumentendata voor identiteitscheck, inkomensgegevens zoals huidig inkomen en opgebouwd pensioeninkomen en onderpandgegevens zoals de waarde van de woning en het energielabel.”

En dat is pas het begin; de mogelijkheden zijn legio, benadrukken Dekkers en Derlagen. “Dit product gaat helpen overal waar beslissingen moeten worden genomen of iets wel of niet mag. Of het nu gaat om een subsidie, een hypotheek, het aanvragen van een creditcard of het huren van een auto: met betrouwbare brondata gaat valideren voortaan secuurder, efficiënter en razendsnel. Niet ooit, niet straks, maar nú al!”

Bekijk hieronder de video over Evidence

Meer weten over deze oplossing?

Neem contact op met