De jeugdgezondheidszorg

Topicus kijkt in de keten JGZ

In de serie 'Kijkt in de Keten' gaan we in gesprek met specialisten uit de praktijk. In iedere aflevering voelt Topicaan Christiaan Mast experts uit een andere sector aan de tand. Wat leeft er op dit moment in de JGZ?

image

IT is een belangrijk onderdeel van ons leven. Het is ook een cruciale schakel binnen onze maatschappij. Met IT kun je impact maken. Hoe gaan organisaties hiermee om? Welke kansen biedt IT en hoe worden deze in de praktijk benut? Wat zijn de successen, de uitdagingen en soms ook: de frustraties?

Data uitwisselen binnen de JGZ

In deze aflevering mag Christiaan meekijken in de keten van de Nederlandse jeugdgezondheidszorg. Hoe staat de sector er nu voor? Welke wensen of uitdagingen zijn er voor de toekomst? En welke technologische verbeteringen kunnen bijdragen aan betere preventiezorg in de JGZ? Hij gaat hierover in gesprek met stafarts Maria Schutte en adviseur zorgproces en kwaliteit Lonneke van der Veer over de IT-uitdagingen die zij in hun dagelijkse werk ervaren. Binnen de JGZ worden landelijk namelijk nog veel verschillende systemen gebruikt om data te verzamelen. We leggen ze de volgende stelling voor: ‘Eén landelijk systeem voor de jeugdgezondheidszorg in Nederland: dat is niet haalbaar.’

"Iedereen is zijn eigen wiel aan het uitvinden en het zijn hele mooie wielen, maar als we daarin niet met elkaar gaan samenwerken dan zet de JGZ zich wel buitenspel."

Maria Schutte
Stafarts Jeugdgezondheidszorg, Centrum voor Jeugd en Gezin

Topicus en de JGZ

Binnen de JGZ streven wij ernaar alle jeugdigen en ouders/verzorgers specifiek advies, hulp, ondersteuning en uiteindelijk interventie op maat te kunnen geven. Dit, omtrent de thema’s die voor hem of haar het belangrijkst zijn. Goede samenwerking en informatie-uitwisseling tussen verschillende partijen in de zorgketen zijn hierbij cruciaal. Wij ontwikkelen IT-oplossingen die gemakkelijk gekoppeld kunnen worden aan andere systemen en zorgen we voor een snelle en veilige informatie-uitwisseling. 

Alle jeugdigen in beeld krijgen, bereiken en daarbij online inzage en regie faciliteren voor alle jeugdigen en ouders/verzorgers, dat is onze focus. Zo bieden we voor ouders al jaren een online ouderportaal. Professionals kunnen hier digitaal aanvullend advies geven, ouders kunnen delen van het dossier inzien én zelf afspraken plannen. Daarnaast zijn sinds de zomer 2019 al enkele JGZ-organisaties aan de slag gegaan met de nieuwe werkwijze rondom gezondheidsonderzoeken. Een werkwijze waarbij het proces voor het uitzetten en verwerken van gezondheidsonderzoeken op middelbare scholen efficiënter ingericht is door ondersteuning van meerdere Topicus (Publieke Gezondheid-Jeugdgezondheid) applicaties. Zo ondersteunen wij de zorgverleners met het in beeld krijgen en bereiken van de jongeren en kunnen zij per jongere de belangrijkste thema’s (h)erkennen en vervolgens de passende ondersteuning bieden.

Infosheet nieuwe werkwijze gezondheids- onderzoeken

Download de infosheet en lees hoe slimmere IT-oplossingen gezondheidsonderzoeken op de middelbare school verbeteren.

Meer weten?

Neem contact op met Christiaan Mast of kijk op de website van JGZ of de pagina over publieke gezondheid.