Toepassingen voor hypotheken

Bekijk hieronder de verschillende toepassingen voor hypotheken, denk aan energielabel analyse, maximale hypotheek berekening, klantportaal, execution only oplossing, etc.

image

Energielabel analyse binnen bestaande hypotheekportefeuilles

Op basis van energie labels van EP online worden de energie labels opgehaald en met data verrijking (o.a. BAG en Funda data) door een AI-model worden energie labels berekend via de NTA-8800 methode.

Ophalen van brondata van klant

Doormiddel van deze service kan informatie van een klant worden opgehaald. De data bestaan uit openbare overheidsbronnen die middels een DigiD login kunnen worden opgehaald via een app of plug-in binnen  een browser.

Digitaal ondertekenen

Overeenkomsten digitaal ondertekenen met een sterke ondertekening methodiek.

Digitaal identificeren

Online de identiteit van een klant kunnen vaststellen door gezichtsherkenning i.c.m. het uitlezen van een NFC-chip.

Actuele rentelijst geldverstrekkers

Een actuele rentelijst beschikbaar stellen voor geldverstrekkers en adviseur voor op de website of in rekentooling. Deze is te filteren en aan te passen zodat alleen de producten getoond worden die relevant zijn.

Maximale hypotheek berekening

Het berekenen van een maximale hypotheek o.b.v. het samenvoegen van diverse losse services. Hierbij wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met LTV, LTI, EBV, verplichtingen, energie labels en risicoklasse. Optimale hypotheekberekening rekening houdend met EBV, LTI en LTV behoort ook tot de mogelijkheden.

Ideale hypotheek samenstelling

Het bepalen van de hypotheeksamenstelling op basis van specifieke product kenmerken (bijvoorbeeld bij een energiebesparend leningdeel of rente korting bij nieuwbouw).

Bereken pensioen-gat

Het berekenen van het pensioen gat die een consument heeft na zijn pensioen, op basis van zijn inkomen. Wanneer een consument met pensioen gaat, blijven zijn hypotheeklasten hetzelfde maar gaat zijn inkomen vaak omlaag, daardoor kan de situatie ontstaan dat hij met zijn pensioeninkomen zijn hypotheeklasten niet kan betalen. Deze berekening geeft terug welk bedrag hij voor zijn pensioen zou moeten opbouwen om zijn maandelijkse lasten na pensioen nog steeds te kunnen betalen. Deze berekening vindt plaats op basis van de bruto maandlasten.

Bereken oversluit scenario

Het doorrekenen van het oversluit-scenario op basis van de gegeven input. Hierbij wordt rekening gehouden, met de huidige rente, de nieuwe rente, de boete, terugverdientijd en de resterende rentevast periode.

Bepaal risico-opslag

Het bepalen van de nu geldende risico-opslag. Berekent daarnaast wat de benodigde extra aflossing voor een lagere risicoklasse is. De berekening gebruikt de opgegeven hypotheek- en marktwaardes.

Rente verlagen (middelen, rente opslag verlagen, tussentijds rente aanpassen)

Het bereken van de beste optie voor een klant om zijn maandlasten te verlagen. Middels rentemiddeling, risicoklasse verlagen, af te lossen of door de rente opnieuw vast te zetten en de boete te voldoen.

Overlijdensrisicoverzekering premies vergelijken

Het vergelijken van de best passende ORV-verzekering o.b.v. bijpassende premies. Deze kan in hypotheekaanvragen maar ook in hypotheken beheer gebruikt worden om klanten proactief te attenderen op een mogelijke besparing in ORV-premie.

Extra aflossen

Customer journey van het proces periodiek of eenmalig extra aflossen beschikbaar stellen voor de klant in zijn Mijn omgeving. Hiermee wordt de impact van de aflossing gesimuleerd voor de klant.

Klantportaal

Het beschikbaar stellen van een klantportaal voor hypotheekklanten zodat ze hun hypotheek kunnen inzien en beheerprocessen kunnen uitvoeren op hun hypotheek.

Kan ik blijven Wonen bij diverse scenario’s

Het doorrekenen van diverse scenario’s of een klant rustig kan blijven wonen bij, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, pensionering, verlengen aflossingsvrije hypotheek.

Klant en adviseurs signalen

Commerciële kansen weergeven aan een adviseur o.b.v. zijn hypotheekportefeuille.

Adviseursportaal

Het aanbieden van een adviseursportaal voor hypotheekadviseurs zodat ze de hypotheek van hun klanten kunnen inzien en beheerprocessen kunnen uitvoeren op de hypotheek van hun klanten.

Aflossingsvrij tool

Het los aanbieden van een tool om te bepalen of je hypotheek nog betaalbaar is bij pensionering en of je deze kunt verlengen na afloop van de hypotheek looptijd. Met name vanuit de AFM een relevante functionaliteit.

Execution only afsluiten hypotheek, aanpassen aflossingsvorm, verduurzaming of verhogen

Het zonder adviseur (execution only) afsluiten van een hypotheek. Dit kan een nieuwe hypotheek, wijzigen aflossingsvorm, een verhoging of een verduurzaming zijn.

Wat kan ik het beste doen met mijn spaargeld? Aflossen, sparen of beleggen

Het doorrekenen van scenario’s om te bepalen wat een klant het beste kan doen met zijn geld. Aflossen, sparen of beleggen.

Bouwdepot declaraties

Customer journey van het proces bouwdepot declareren beschikbaar stellen voor de klant in zijn Mijn omgeving.

Track and trace

De status van een hypotheekaanvraag voor een klant of adviseur kenbaar maken. Vaak gebruikt in combinatie met de optie om documenten te kunnen versturen naar een geldverstrekker.

Opbouw klantdossier inclusief brondata

Administratie van dossiervorming bij klant beleggen zodat hybride advies mogelijk gemaakt kan worden en de klant meer in de lead is.

Data halen uit documenten middels OCR

Doormiddel van OCR-techniek data uit documenten verwerken waarmee geautomatiseerd data uit documenten gehaald kan worden.

Meer informatie?

Neem contact met ons op of download de pdf om alle toepassingen nog eens rustig na te lezen.

Contact persoon
Dennis Hollander

Businessline manager Connected Finance

Gerelateerde nieuwsberichten

Overzicht