Topicus maakt gebruik van cookies

Topicus.nl gebruikt cookies om jou beter van dienst te zijn. We plaatsen analytische en functionele cookies om jouw websitegedrag op onze website te volgen en te verzamelen zodat we onze website kunnen verbeteren. Met jouw akkoord plaatsen we ook trackingcookies van adverteerders zodat derde partijen advertenties kunnen tonen op basis van jouw interesses. Daarnaast plaatsen we met jouw akkoord profileringscookies om de inhoud van onze website aan te kunnen passen aan de hand van jouw gebruikersprofiel.
Lees meer in onze cookieverklaring

Nieuws 15 juni 2016

Beter samenwerken met gezinnen, jeugdzorg en sociale wijkteams

Gemeenten staan voor de uitdaging om op integrale wijze invulling te geven aan het gehele sociaal domein van zorg, welzijn, werk & inkomen.

Er wordt een groter beroep op zelfredzaamheid gedaan, decentrale wijkteams die dicht bij de burger opereren ontstaan en processen veranderen. De voorheen traditionele ‘backoffice’-taken (indicatie stellen, beschikken en zorg toewijzen) verschuiven steeds meer naar de ‘frontoffice’ (wijkteams) of zelfs naar de burger zelf. Het sociaal domein is voortdurend onderhevig aan verandering. Dit vereist van softwareleveranciers een visie die bijdraagt aan het vermogen hier adequaat op in te kunnen spelen. Harald Dannenberg, directeur Overheid bij Topicus: “Gemeenten moeten de regie weer krijgen. Met de juiste ondersteuning kunnen zij met beperkter budget toch de juiste zorg naar tevredenheid van de burger leveren.”

Hoe moeten gemeenten het sociaal domein invullen?

Nu wordt de behoefte aan afstemming, samenwerking en het delen van informatie (te) vaak opgelost door allerlei systemen met elkaar te verbinden. Een dergelijke strategie is eindig, zeker als de gemeente haar dienstverlening om tal van goede redenen wil ‘kantelen’ van een interngerichte opzet naar een benadering ‘van buiten naar binnen’. Optimaal de burger faciliteren, deze continu betrekken, aangevuld met monitoring en evaluatie om te zien of gestelde doelen worden behaald. Dienstverlening wordt dicht bij de burger georganiseerd (wijkgericht) en voorspelbaar, eenduidig en controleerbaar door de gemeente ingericht, waarbij tevens wordt voldaan aan wet- en regelgeving.

Integratie in keten en proces

Harald Dannenberg: “Processen als het beschikken en toewijzen van zorg of ondersteuning worden in onze visie steeds meer onderdeel van de werkzaamheden van de sociale (wijk)teams, zonder dat zij geconfronteerd willen worden met additionele administratieve werkzaamheden. Onze oplossing, het Topicus Overheid Platform (TOP), speelt hierop in door bijvoorbeeld declaraties met de hoogste automatiseringsgraad te verwerken. Op deze wijze ontlasten wij de professional maximaal en geven wij de regie terug aan de gemeente.”

Bovenstaande figuur visualiseert de visie van Topicus op de verschuiving van taken en onze ondersteuning in het proces. Eerste stap hierin is het faciliteren van eenduidige informatievoorziening in alle stappen. Wat volgt is ‘integreren’: Informatie wordt steeds eerder in het proces aangereikt, waardoor taken en keuzes steeds eerder worden uitgevoerd of geautomatiseerd kunnen worden. Harald Dannenberg: “Bewaking van budgetten kan uiteindelijk plaatsvinden in de sociale wijkteams of zelfs door de burger zelf. Echter behoudt de gemeente de regie over het geheel.”

Integratie van domeinen

De inhoudelijke, planmatige integratie tussen de verschillende domeinen zorg, welzijn en werk & inkomen is een belangrijke pijler in de visie van Topicus. Het breed gedragen uitgangspunt “één huishouden, één plan, één regisseur” staat voor de noodzaak alle verschillende ondersteuningsvormen onder te brengen in één integraal plan per gezin of huishouden. Centrale regie met decentrale uitvoering en, waar mogelijk, de burger aan het stuur.

Aansluiting van netwerkpartners op de processen van de gemeente is hierin een volgende stap. Topicus maakt dit mogelijk door samenwerking met professionals uit andere sectoren maximaal te faciliteren, zodat burgers de beste zorg wordt geboden.

Topicus Overheid Platform

Topicus levert een samenhangend serviceplatform (TOP) waarop verschillende betrokkenen intensief samenwerken. Een systeem dat ‘meedenkt’, continu wordt verbeterd, overzicht biedt en veilig delen van informatie faciliteert. Een oplossing voor de volledige keten, van toegang en regie tot opdrachtverstrekking en factuurverwerking. En gemeenten de regie in eigen hand geeft.

Kijk voor meer informatie op: www.topicus.nl/gemeente

Bron: www.mijn-gemeente.com

Deel

Contactpersoon:
Harald Dannenberg Directeur Overheid harald.dannenberg@topicus.nl 0570 -767 347

Nieuwsbrief

Bel me terug

Bel me terug
Bezig met versturen