Topicus helpt innoveren in de Jeugdgezondheidszorg

18 maart 2019 • 3 minuten lezen

Topicus, Onderzoeksorganisatie TNO, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, en diverse Jeugdgezondheidszorg organisaties bundelen sinds maart 2019 hun krachten in een innovatief project. Samen onderzoeken zij hoe de integratie van een Slimme Richtlijnmodule en DD JGZ professionals in de Jeugdgezondheidszorg kan helpen de efficiëntie en kwaliteit van hun werk te verbeteren.

In de jeugdgezondheidszorg werkt men met wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen voor het welzijn van onze kinderen. Die zijn nodig om de kwaliteit van deze zorg hoog te houden. Ze worden bewaakt door het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Momenteel zijn er meer dan dertig onderwerpen waarvan een richtlijn beschreven is. Voorbeelden van onderwerpen zijn ‘astma bij kinderen’, ‘overgewicht’ en ‘voeding’. Ze moeten professionals in de Jeugdgezondheidszorg helpen bij hun gesprekken met ouders en kinderen en het geven van passende ondersteuning in verschillende situaties.

In praktijk blijkt het echter lastig om de richtlijnen eenduidig te gebruiken zoals ze bedoeld zijn. Dat komt onder andere omdat de documenten niet altijd consistent zijn opgebouwd en/of omdat ze verwijzen naar andere (niet-)JGZ richtlijnen. Dat maakt het lastig voor professionals om resultaten eenduidig te documenteren. Ook zijn sommige richtlijnen relatief rigide opgesteld, waardoor de kans bestaat dat ze voorbijgaan aan de kennis en kunde van de professional.

Aanbevelingen

Om die reden werkt TNO, als een van de ontwikkelaars van de JGZ-richtlijnen, aan een Slimme Richtlijnmodule. Een beslissingsondersteunend systeem, op basis de JGZ-richtlijnen. Door middel van vragen, antwoorden en zogenaamde ‘afkapwaarden’ wordt de professional tijdens het gesprek met cliënten door een of meerdere richtlijnen geleid. Dit resulteert in passende aanbevelingen voor ouders en jongeren ten behoeve van de ontwikkeling en gezondheid van het kind.

De verwachting is dat de integratie van de Slimme Richtlijnmodule met het Digitaal Dossier JGZ (DD JGZ) tot meerwaarde leidt. Op basis van gegevens die professionals invoeren in het digitaal dossier, zal de Slimme Richtlijnmodule waar nodig extra berekeningen uitvoeren, aanvullende vragen stellen en leiden tot een conclusie en passend advies. Op basis van zijn expertise kan de professional besluiten welke vervolgenstappen hij gaat nemen. Topicus en TNO onderzoeken hoe de integratie van een Slimme richtlijnmodule en DD JGZ  professionals in de Jeugdgezondheidszorg kan helpen de efficiëntie en kwaliteit van hun werk te verbeteren.

Topicus’ JGZ-specialist Matthea Vrijmoeth is opgetogen: ‘Met de Slimme Richtlijnmodule kunnen professionals veel efficiënter werken en dat is hard nodig gezien de krapte op de arbeidsmarkt en de werkdruk die mensen in de zorg ervaren.’ In de loop van 2019 wordt een proof of concept ontwikkeld en als pilot ingezet bij VGGM en JGZ ZHW met één richtlijn. Het jaar erop besluit men na een evaluatie of de module landelijk wordt uitgerold met uitbreiding van andere richtlijnen. Dit project wordt deels gefinancierd door ZonMw en valt binnen het landelijke programma I-JGZ, waarvoor op korte termijn ook een Health Deal zal worden gesloten. Een instrument van RVO, VWS en EZK om innovaties in de zorg aan te jagen.

Meer informatie?

Kijk op de website van JGZ voor meer informatie over het platform of neem contact op met Matthea Vrijmoeth - van Dijk

Contact persoon
Matthea Vrijmoeth - van Dijk

Consultant