Podcast: continu inzicht in de ontwikkeling van het kind

28 januari 2019 • 2 minuten lezen

In Topicast was er deze keer aandacht voor het Onderwijs. Wat zijn de belangrijke uitdagingen in het leren, hoe pakken we de werkdruk bij leraren aan en hoe ziet de toekomst van het onderwijs er uit? Te gast was Dirk Jan Timmer, directeur van de divisie Onderwijs bij Topicus. Hieronder staat een beknopte samenvatting. De gehele podcast luister je hier.

Timmer was duidelijk in zijn element achter de microfoon in de podcaststudio. Hij praatte bevlogen over het basis- en middelbaar onderwijs dat hij dagelijks met 150 collega’s bedient. Volgens hem is het vooral heel belangrijk voor hem en zijn team om te luisteren, vooral naar de leerkrachten. ‘Wij willen impact hebben op de toekomst door onderwijsinhoud om te zetten in techniek. Wat leerkrachten zeggen is heel belangrijk voor ons.’ Om die ambitie te verwezenlijken is het volgens Timmer wel belangrijk een aantal uitdagingen te benoemen.

Timmer: ‘Een belangrijke uitdaging is te zorgen dat ieder kind zijn eigen talent maximaal kan ontwikkelen.’ Het onderwijs richt zich doorgaans op tachtig procent van de kinderen terwijl er gemiddeld 10 procent slimmere en 10 procent mindere slimmere kindjes in een klas zitten. Wat dan dreigt is dat de eerste groep onvoldoende wordt uitgedaagd en de andere groep juist te weinig aandacht krijgt. Dat gaat al gauw om 300.000 kinderen. ‘Maar het kan niet zo zijn dat deze groepen niet de aandacht krijgen die ze nodig hebben!’ zegt Timmer strijdvaardig. Een tweede uitdaging is volgens hem het oplossen van chronisch tekort aan leerkrachtcapaciteit.  Timmer gaat daar dieper op in tijdens de podcast.

Maar er gebeuren ook leuke dingen, stelt de directeur. ‘Technologische ontwikkelingen maken mogelijk dat kinderen kunnen oefenen op hun eigen niveau. Dat betekent geschaald, gepersonaliseerd oefenstof doornemen. Het zet kinderen meer in hun kracht.’  De divisie Onderwijs van Topicus benoemde 3 thema’s waar Timmer met zijn mensen elke dag aan werken.

Naast het eerder genoemde ‘gepersonaliseerde leren’ streeft het team naar minder administratieve werklast voor de leerkrachten. De directeur geeft een voorbeeld: ‘We hebben een toetscultuur van oorsprong. Maar laten we eens ophouden met die momentopnamen.’ Met techniek is het mogelijk continu inzicht te krijgen in de ontwikkeling van een kind. ‘Maar niet alleen als het om leren gaat. Ook voor het inzicht in creativiteit, samenwerken, probleemoplossend vermogen is een leerling volgsysteem een oplossing.’ En zo kun je niet alleen de leerkrachten inzicht bieden, maar ook de ouders. ‘We hebben de kinderen maar te leen. Met ouders moet je in gesprek blijven. Invloed op de leersituatie van privé heeft immers impact.’

Onder de indruk is Timmer van een filmpje genaamd Shift happens. ‘Dat laat onder meer zien dat we kinderen opleiden voor beroepen die niet meer bestaan als zij klaar zijn met leren. We moeten kinderen dus opleiden voor beroepen die we nog niet kennen, zodat ze kennis leren toe te passen om iets te kunnen doen. We moeten ze geleerd hebben om info te vergaren.’

Kijkend naar succesvolle onderwijslanden in Noord-Europa concludeerde Timmer vooral dat het belangrijk is dat de leerkracht weer in zijn kracht staat. Dat hij regievoerder is in leerproces van de kinderen. ‘We moeten de leerkracht ondersteunen door inzetten van middelen.’ Nederland mag die afslag wat Timmer betreft niet missen.

Onderwerpen in de podcast:

3:15 Gepersonaliseerd leren
7:14 Weg met de momentopnamen; continu inzicht in de ontwikkeling van het kind
11:15 Veranderingen in het onderwijs realiseren
14:34 Uit boekjes leren of digitaal?
16:23 IT bedrijf als ontwikkelaar van digitale lesstof
21:29 Inspiratie in het buitenlandse onderwijs
24:00 Het onderwijs in 2030

Beluister hieronder de podcast.

Meer informatie?

Kijk op de website van Onderwijs voor meer informatie of neem contact op met Dirk Jan Timmer