Hoe nemen Topicus-ouders hun ervaring met de JGZ mee in hun werk?

13 juni 2019 • 5 minuten lezen

Afgelopen week was ‘De Week Van De Ouder’; ik, Fabienne Hilhorst, bestede hier als marketeer van de divisie Zorg aandacht aan. Na het maken een aantal handige tools en gadgets voor de zorgprofessionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ), veranderde mijn perspectief op collega’s. Een aantal collega’s die dagelijks werken aan de doorontwikkeling van het elektronisch kinddossier en ouderportaal, bekijken het werk steeds met een andere pet op. Het ene moment hoorde ik een moeder spreken, het andere moment sprak dezelfde persoon echt als praktische ontwikkelaar. Ik werd nieuwsgierig. In hoeverre neem je je ervaring als ouder mee in je werk om IT-oplossingen te leveren aan de JGZ? Is dit essentieel om goede functionaliteiten te leveren of kan het je juist belemmeren?

Om antwoord te krijgen op mijn vragen ging ik in gesprek met drie van mijn collega’s. Ik zal ze eerst voorstellen.

  • Albert is met zijn verfrissende blik de juiste persoon om de functie als innovatie consultant te bekleden bij de JGZ-tak van Topicus. Als trotse vader van drie kinderen neemt hij zijn persoonlijke ervaringen elke dag mee in de keuzes die hij mag maken. Door juiste informatiedeling, betrokkenheid van ouders te vergroten en de JGZ laagdrempelig te maken gelooft Albert de (preventieve) zorg te kunnen verbeteren.

  • Matthea is een echte duizendpoot die zowel technisch als sociaal sterk is. In haar vorige functie als analist en product owner was ze erg concreet bezig met het uitdenken en ontwikkelen van software voor de JGZ. Tegenwoordig is ze vooral haar kennis en ervaring aan het delen als kennispartner en het leggen van verbindingen tussen ketenpartners. Als moeder van twee jongens, ziet ze de meerwaarde van de JGZ. Matthea gelooft dat door samen te werken en kennis te delen, Topicus en de JGZ-ouders veel meer kan ontzorgen.

  • Alfred spreekt wekelijks met JGZ-organisaties waardoor hij een goede helicopterview houdt als Business Line Manager. Hij heeft de afgelopen jaren de rol van de JGZ-professionals ten aanzien van de ouder zien veranderen van expert naar een coachende rol. Alfred vindt het mooi om te zien hoe de tools van Topicus hier een ondersteunende rol in spelen en helpen om de JGZ meer oudergericht te maken. En daar heeft hij als ouder uiteindelijk ook weer profijt van!

Ik ben met ze in gesprek gegaan om te onderzoeken in hoeverre zij ervaringen meenemen, waar zij uitdagingen zien en hoe zij de toekomst van de JGZ zien.

Jullie hebben vast ook de nodige bezoekjes gebracht aan de o.a. het consultatiebureau als ouder. In hoeverre hebben jullie eigen ervaringen meegenomen in het werk?

“De boekjes, brieven en boekwerken aan informatiemateriaal heb ik allemaal ontvangen en (afgezien van het groeiboekje) weggegooid” lacht Alfred. Door zijn ervaring met het papierenversies, kan hij heel objectief kijken naar de voordelen van MijnKinddosier voor de ouders. Matthea, ziet andere verbeterpunten. “Wat mij opviel bij mijn bezoekjes aan het consultatiebureau is dat er heel veel routinevragen gesteld worden waardoor er weinig tijd is voor mijn eigen vragen”. Matthea vult verder aan dat ze hierdoor een grote meerwaarde ziet in de ontwikkeling van de Topicus vragenlijsten. De vragenlijsten kunnen voorafgaand aan de afspraak naar de ouder verstuurd worden, zodat de routinevragen niet meer zoveel tijd kosten tijdens het consult.

Bij de doorontwikkelingen van het digitale kinddossier of het ouderportaal neem je als ouder onbewust je eigen mening en ervaring mee. Albert vult aan: “Enkele vragen die ik mij voortdurend stel, zijn: Waar loop je als ouder tegen aan? Waar heeft een ouder behoefte aan? Welke informatie komt er allemaal op je af? Wat is het verhaal erachter? Waarom worden de protocollen uitgevoerd?”

Hoe zorgen jullie ervoor dat jullie tools ook echt aansluiten op de ouders. Zitten jullie met andere “ouder” collega’s bij elkaar of volgen jullie de feedback op vanuit de JGZ-organisaties?

“We maken inderdaad gebruik van ouderervaringen in ons eigen team.” Matthea benadrukt dat dit natuurlijk maar een beperkt deel van de bevolking weerspiegelt. “Om die reden hebben we een ouderpanel opzet, waar we input vragen bij de ontwikkeling van nieuwe producten of het evalueren en aanpassen van bestaande producten.” Om het plaatje compleet te maken, geeft Alfred aan dat de feedback van JGZ-organisaties ook erg belangrijk is. “De zorgprofessionals delen hun bevindingen met ons. Daarnaast hebben sommige JGZ-organisaties ook een eigen ouderpanel.” Alfred benadrukt nog eens goed dat ouderpanels heel effectief zijn en dan hij hoopt dat meer JGZ-organisatie deze in gaan zetten.

Zien jullie nog een groot verschil tussen de behoeftes van de JGZ-organisaties, jullie afnemers en de ouders?

Alfred geeft aan dat hij die zeker ziet. “Er heerst vaak een conservatieve blik bij JGZ-organisaties. Bang om digitalisering toe te passen, bang om te veranderen. Dit terwijl ouders vaak zitten te springen om digitalisering.” Alfred daagt wekelijks JGZ-organisaties uit anders te durven denken en anders te doen. “De voortgang wordt belemmerd door discussies die er niet toe doen”, is zijn mening. Hierin zien wij bij Topicus een uitdaging om niet alleen de IT-oplossingen te leveren, maar echt een kennispartner te zijn. “Wij willen de organisaties vertrouwen geven en waar nodig het voortouw nemen om te veranderen”

Matthea ziet ook een spanningsveld in het beschikbaar maken van het digitaal dossier voor de ouder. “Ouders willen alles weten wat er over hun kind is opgeschreven. JGZ-professionals zijn hier regelmatig nogal huiverig voor. Zij zijn bang dat niet alle informatie relevant of geschikt is voor ouders, en dat gegevens makkelijk verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden.” Albert voeg hieraan toe dat het van belang is dat professionals zich steeds bewuster zijn van het feit dat alles wat ze registreren, ook door de ouder bekeken zou moeten worden en er in principe transparantie zou moeten zijn.

Wat zijn jouw wensen als ouder voor de toekomst van de JGZ?

“Ik denk dat veel mensen niet weten wat de JGZ voor hen kan betekenen. Met welke vragen kan ik bij hen terecht en hoe kunnen zij mij helpen.” Matthea weet zelf wel wat de JGZ voor haar kan betekenen, maar dat weet ze voornamelijk vanuit haar werk. “Ik denk dat hier nog veel is te winnen, zowel voor de ouders, die regelmatig een steuntje in de rug kunnen gebruiken, maar ook voor de JGZ”.

“Voor mij persoonlijk zou meer inzage hebben in de dossiers van mijn kinderen een wens zijn. Óók wie er inzage heeft in de dossiers.” Hier ziet Alfred ook de mogelijkheid om sneller contact te hebben met de arts of de verpleegkundig én zelf gegevens toe te voegen waar nodig als een aanvulling.

Na het gesprek met de collega’s is het mij wel duidelijk geworden dat een ervaringsdeskundige zijn, zeker een toegevoegde waarde heeft. Ook al denk ik dat, als je genoeg inlevingsvermogen hebt en de juiste vragen weet te stellen ook veel informatie kan verzamelen. Zoals Matthea aangaf kan je niet bouwen op alleen de ervaringen en wensen van mede ‘ouder’ collega’s. Het hebben van een klantbord, in dit geval een ouderpanel, is van onschatbare waarde.

Goed om toch weer eens te horen hoeveel menselijk vermogen er schuilt achter de toch koude IT-oplossingen die we leveren. Wij leveren dan wel IT met impact, maar die impact komt naar mijn idee toch meer vanuit de mensen achter de IT in plaats van de applicaties zelf.

Meer informatie?

Kijk op de website van JGZ of neem contact op met Fabienne Hilhorst