Ambuplanner van start in Haaglanden

16 april 2019 • 2 minuten lezen

Op 29 april 2019 gaat Ambuplanner van Topicus van start in de regio Haaglanden. Deze regio heeft daarmee de primeur in Nederland. Plannen van niet spoedeisend ambulancevervoer wordt door de introductie van deze samenwerkingssoftware sterk verbeterd.

Ambuplanner is een online portaal waar professionele aanvragers digitaal een (zorg)ambulance kunnen aanvragen voor gepland vervoer. Ze hebben daarmee direct inzicht in de status van aangevraagde ritten. Ook patiënten hebben baat bij Ambuplanner. De patiënt zal namelijk vaker op tijd bij een afspraak zijn. Bovendien gaat een ingebouwde uniforme zorgzwaartebepaling bijdragen  aan kwaliteitsverbetering van de patiëntenzorg.

Voor de professionele aanvrager biedt het diverse voordelen zoals:

- Eenvoudig een aanvraag doen voor een ambulance
- Aanvragen op het moment dat het hen uitkomt
- Snel een passend tijdstip kiezen door inzicht in capaciteit
- Direct inzage in aangevraagde ritten op hun afdeling
- Patiëntvriendelijk door realtime informatie over het tijdstip waarop de ambulance wordt verwacht

Voor de meldkamercentralist biedt het ook voordelen, namelijk:

- Eenvoudig een aanvraag voor gepland vervoer beoordelen
- Een aanvraag voor gepland vervoer bevat de juiste informatie
- Automatisch worden aanvragen in het GMS en een planbord getoond
- Minder telefoontjes nodig door automatische terugkoppeling over de rit naar de aanvrager

Over Ambuplanner

Ambuplanner is ontwikkeld door Topicus in samenwerking met professionals uit het werkveld. Veiligheidsregio Haaglanden is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van Ambuplanner. Daarnaast is onderzocht waar Ambuplanner aan moet voldoen om gebruiksvriendelijk en ondersteunend te zijn bij meer dan 100 professionele aanvragers uit het ziekenhuis.

Op maandag 29 april 2019 gaat Ambuplanner live bij de geneeskundige meldkamer van de Veiligheidsregio Haaglanden en een aantal afdelingen het Haaglanden Medisch Centrum en het HagaZiekenhuis.

Meer informatie?

Kijk op de website van Ambuplanner voor meer informatie of neem contact op met Cindy Verver

Contact persoon
Cindy Verver

Commercieel Manager Eerste- en tweedelijnszorg