Achterhalen van behoeften bij ouders door middel van design sprint

24 oktober 2019 • 3 minuten lezen

Door haar dagelijkse contact met klanten in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is Marloes Roerdink, consultant bij Topicus, graag betrokken bij de ontwikkeling van producten. Haar doel? De producten nog beter aan te laten sluiten bij de behoefte van de klant! In dit geval JGZ-medewerkers, maar tevens ouders van kinderen die gezien worden door/in zorg zijn bij de organisatie. In deze blog wordt besproken hoe design sprints ingezet worden om te achterhalen wat de exacte behoeften van ouders zijn.

Waarom een design sprint?

Het digitale jeugddossier (waarin ouders de medische gegevens van hun kind kunnen vinden) beter laten aansluiten bij de behoeften van ouders levert meerdere voordelen op. Door online interactie kunnen ouders en hun kinderen namelijk sneller geholpen worden bij vragen of onzekerheden waardoor de kwaliteit van zorg omhooggaat. Daarnaast zal dit de JGZ-professional uiteindelijk tijd schelen. Een mooie bijkomstigheid gezien de hoge werkdruk binnen de JGZ.

Om te definiëren welke functionaliteiten ouders ondersteunen in hun behoeften, is een design sprint gehouden. Hiervoor boog een multidisciplinaire groep, bestaande uit een analist, een product owner, een consultant, een designer en een ontwikkelaar zich over de behoeftevraag vanuit ouders en de bijpassende functionaliteiten. In vijf werkdagen wordt gewerkt naar de juiste oplossing.

Verschillende fases

Dag 1: Scoping

Oftewel inventariseren. Wat is de doelgroep? Wat is de huidige situatie? Wat is de gewenste situatie? Veel brainstormen met als output veel volgeschreven post-its. Daarna volgen de ‘how might we-notes’, bijvoorbeeld: hoe kan Topicus ouders gemakkelijker een vraag aan de JGZ laten stellen?

Dag 2: Ideation

Een dag gekenmerkt door het verzamelen en samenvoegen van ideeën tot oplossingen. Een proces van vier stappen:

  • Inspiratie – verzamelen van een bak aan ideeën

  • Braindump – uitwerking van de inspiratie door te schetsen

  • Crazy 8 – acht ideeën in acht minuten per persoon per ‘how might we-note’ (in 48 minuten, 160 ideeën)

  • Solution sketch – alle ideeën onderbrengen in vijf scenario’s

Dag 3: Concepting

Time to focus! In stap één werden alle ideeën in een zogenoemde heatmap, bekeken en gefilterd tot de beste ideeën. Deze ideeën werden bij stap twee gecombineerd tot één logische userflow. In stap drie werd de userflow opnieuw geschetst om het te finetunen. Stap vier betrof de uitwerking van de schetsen in een ‘storyboard’. In stap vijf ontstond de creatie van een scenario- & prototypeschets.

Dag 4: Prototyping

Let the real work begin: let’s prototype! De eerste verwerkelijking van het concept. Het samenvoegen van visuals, content, componenten en een testscript zorgde er uiteindelijk voor dat het prototype klaar was om te testen.

Dag 5: Testing

De gaafste dag van een design sprint; want de doelgroep liet blijken of de juiste oplossing gehanteerd was. Vijf ouders hebben de applicatie getest aan de hand van twee scenario’s. Hierdoor kwam het gebruiksgedrag en zoekgedrag van de ouders, in de applicatie duidelijk naar voren. Ook kwamen de behoeftes en onzekerheden van ouders naar voren. Oftewel nuttige feedback!

What’s next? Hierna was het tijd om een roadmap op te stellen en veel gebruikerstesten te laten plaatsvinden om een product op te kunnen leveren aansluitend op de behoeften van de ouders.

Toegevoegde waarde van een design sprint

Een design sprint zorgt voor enthousiasme, inspiratie en betrokkenheid bij het project. Voor Marloes een ontzettend gave aanvulling op haar dagelijkse bezigheden. Door haar betrokkenheid in het gehele proces ervaart zij naast de implementatie van de functionaliteiten bij de gebruikers ook de beleving en de toepassing in de praktijk.

Meer informatie?

Kijk op de website van JGZ voor meer informatie of neem contact op met Marloes Roerdink