Losse rekenmodules voor hypotheken

Bekijk hieronder de verschillende rekenmodules voor hypotheken zoals o.a. het berekenen van de energiebonus, het geschatte netto-inkomen maar ook het verloop van de hypotheek.

image

Bereken energiebonus

Het berekenen van de energiebonus. Dit is een extra bedrag dat op basis van inkomen geleend mag worden bovenop het reguliere maximale hypotheekbedrag.

Bereken boete bij voortijdig renteaanpassing

Het berekenen van de vergoeding die verschuldigd is bij de aflossing van de gehele hypotheek “de boete”.

Bereken geschat netto-inkomen

Een versimpelde berekening van het netto maandinkomen, op basis van het bruto jaarinkomen en de huidige wet- en regelgeving. Hypotheekrenteaftrek en eigenwoningforfait worden niet meegenomen in deze berekening.

Bereken rentemiddelingspercentage

De van toepassing zijnde middelrentes berekenen voor een lening deel, waarbij het middelrentepercentage afgerond wordt op 2 cijfers achter de komma,

Bereken marktwaarde

Marktwaarde na verbouwing berekenen indien een klant wil verbouwen of verduurzamen.

Bereken maximale hypotheek o.b.v. loan to income (LTI)

Het doorrekenen van de verantwoorde hypotheek met annuïtaire toetsing op basis van het gegeven inkomen.

Bereken maximale hypotheek o.b.v. gegeven maandlast

Het doorrekenen van de maximaal te verkrijgen hypotheek o.b.v. een vooraf ingegeven maximale maandlast.

Bereken maximale hypotheek o.b.v. loan to value (LTV)

Het doorrekenen van de maximale hypotheek op basis van de woningwaarde voor en na verbouwing en naar ratio van EBV- of een reguliere verbouwing.

Bereken Hypotheek verloop samenvatting

Geeft het verloop terug van een meegegeven hypotheekconstructie per maand en in totaal. Berekent daarbij de aflossingen, rente en vermogensopbouw die gedaan wordt. Gebruikt ook de GHF-aftrekbare verplichtingen. Berekent op basis hiervan het bedrag wat bruto en netto betaald moet worden. Houdt bij de netto berekening ook rekening met de fiscale regelgeving op de gegeven rekendatum.

Bepaal NHG-kostengrens

Het bepalen van de van toepassing zijnde NHG-kostengrens.

Bepaal AOW-datum

Het achterhalen van de AOW-datum van een persoon op basis van een geboortedatum. Voor meerdere aanvragers met verschillende geboortedata meerdere keren aanroepen.

Bereken AOW-inkomen

Het jaarlijkse AOW inkomen berekenen op basis van de pensioendatum, het aantal kortingsjaren en of er voor het AOW inkomen sprake is van een partner.

Bepaal financieringskosten

Bepalen van de financieringskosten voor de opgegeven hypotheek.

Bereken toets inkomen

Het berekenen van het toets inkomen op basis van gegeven input. Dit voor de ondersteunde inkomenssoorten.

Bereken maandelijkse verplichtingen

Berekent de maandlast die volgens de GHF-normen voortkomt uit een verplichting. Ondersteunde verplichtingen zijn Erfpacht, Studievoorschot, Studielening en Kredieten.

Bereken Hypotheekkosten verloop samenvatting

Geeft het bruto verloop en de kosten van de meegegeven hypotheekconstructie per maand en in totaal. Berekent daarbij de aflossingen, rente en vermogensopbouw die gedaan wordt voor de gehele hypotheek en per lening deel.

Meer informatie?

Neem contact met ons op of download de pdf om alle rekenmodules nog eens rustig na te lezen.

Contact persoon
Dennis Hollander

Businessline manager Connected Finance

Gerelateerde nieuwsberichten

Overzicht